Franjevci trećoredci glagoljaši

Svjedoci Božje ljepote

  Svjedoci Božje ljepote – Apostolska pobudnica „Vita consecrata“ 25 godina poslije  [Poruka Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života]   Našoj braći

Poruka generalnog ministra

siječnja 2021. Draga braćo našeg Reda, Gospodin vam dao mir! Dok 2021. godina započinje i uključuje se u hod ljudske povijesti,  pruža nam se prilika