Franjevci trećoredci glagoljaši

Sv. Franjo Ksaverski, Zagreb

Samostan sv. Franje Ksaverskog na sjeveru Zagreba središnji je samostan Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša. U njemu je provincijalovo sjedište od 1927. te odgojni zavod redovničkih gimnazijalaca i studenata. Samostan je građen uz crkvu od 1923., a kasnije dograđivan sve do naših dana. Franjevci trećoredci došli su na Ksaver 20. kolovoza 1923 godine, a službeno uvođenje trećoredaca u posjed crkve uslijedilo je na blagdan sv. Franje Ksaverskog 3. prosinca 1923.

Sadašnja crkva sv. Franje Ksaverskog sagrađena je 1752. godine, a gradili su je isusovci kao hodočasničku crkvu. Poznata je Ksaverska kalvarija na kojoj se održavaju korizmeni nedjeljni križni putovi s mnoštvom vjernika. Već od prije postojale su drvene križne postaje, a današnji oblik projektirao je Ćiril Iveković i izvedene su u proljeće 1926. godine. Kalvarija je obnavljana više puta. Od doseljenja u samostan redovnici su pomagali u pastoralnom radu susjednim župnicima, a 20. rujna 1942. bl. Alojzije Stepinac osnovao je župu svetog Franje Ksaverskog. Prigodom otvaranja župe Blaženik je slavio misu na staroslavenskom jeziku i tako pokazao da cijeni to dragocjeno blago i da mu je stalo do hrvatskog glagoljskog naslijeđa koje su franjevci trećoredci donijeli u Zagreb. U samostanu, osim samostanskog arhiva, nalazi se i bogati provincijski arhiv koji sadrži višestoljetno kulturno blago koje su stvorili i sabrali franjevci trećoredci.

U samostanu postoji i knjižnica koja je formirana odmah nakon dolaska redovnika na Ksaver. Prva knjiga koja je nabavljena u rujnu 1925. bila je »Veliki katekizam Deharb« za 12 dinara. Godine 1928. s prijenosom posmrtnih ostataka biskupa Mahnića u samostansku knjižnicu je prenesena i njegova knjižnica koju je on darovao redovnicima te je postala dijelom knjižničkog samostanskoga fonda. Danas samostanska knjižnica broji preko 14.000 naslova.

Samostan čuva i zbirku crkvenog posuđa i zbirku slika Zlatka Šulentića koji je bio susjed i prijatelj redovnika na Ksaveru. Iz župe sv. Franje Ksaverskoga danas zajednica ima jednog studenta teologije. U samostanu sada živi sedam svećenika, gimnazijalci i studenti te školske sestre franjevke koje rade u samostanu i župi. Redovnici ksaverskoga samostana rade u župi, predaju na Bogoslovnom fakultetu, pomažu u pastoralu drugima i odgajaju svoj podmladak.

Adresa: Jandrićeva 21, 10000 Zagreb
tel: (01) 46-73-801
faks: (01) 46-73-802
e-mail: tajnistvo@franjevcitor.hr

Članovi bratstva:
fra Ivo Martinović, provincijal
fra Ivan Paponja, provincijski vikar, gvardijan, provincijski koordinator za kulturnu baštinu, župnik
fra Zvonimir Brusač, provincijski vijećnik, provincijski tajnik, samostanski vikar, provincijski koordinator za trajnu formaciju, nacionalni duhovni asistent OFS-a
fra Marko Neretljak, učitelj zavjetovanika/bogoslova, provincijski promicatelj zvanja, samostanski vijećnik, nacionalni duhovni asistent Franjevačke mladeži
fra Hrvoje Perković, učitelj postulanata i sjemeništaraca, samostanski vijećnik, ekonom
fra Jerko Penava
fra Marin Matančić, župnik u Gračanima
fra Mirko Mišković, đakon
Matej Marić, postulant