Franjevci trećoredci glagoljaši

Sv. Franjo Asiški, Odra

Gradnja samostana sv. Franje Asiškoga sa sjemeništem u Odri započeta je 1967., a 1968. u nj su se uselili redovnici i sjemeništarci te je započela je s radom gimnazija, koja je s radom prestala 1973. god. Jedno vrijeme u Odri je stanovalo i nekoliko bogoslova, a sjemeništarci su pohađali sjemenišnu gimnaziju na Šalati u Zagrebu. Kasnije su samostanski prostori korišteni za različite duhovne susrete, hodočasnike, mlade, djecu itd. Tijekom Domovinskoga rata samostan je bio utočište prognanicima i izbjeglima iz Hrvatske i Bosne. Godine 2002. i dalje samostan je obnovljen i proširen i danas, osim redovnicima, služi i kao dom za starije i nemoćne osobe. Redovnici samostana bili su profesori u gimnaziji, danas su neki profesori na Bogoslovnom fakultetu. Neki su radili u različitim crkvenim kulturnim ustanovama. Jedan od poznatijih je slavist pokojni fra Leonard Josip Tandarić Prvi gvardijan samostana u Odri, profesor i ravnatelj gimnazije Srećko Badurina, kasnije je postao šibenski biskup. Redovnici danas pomažu u pastoralu u župi Odra, po turopoljskim župama i drugdje. 

Adresa: Sv. Izidora 5, Odra, 10 020 Novi Zagreb
tel: 01/ 6269-300
faks: 01/ 6269-309

Članovi bratstva:

fra Branko Lovrić, provincijski vijećnik, provincijski ekonom, upravitelj samostana, predsjednik Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe “Kuća sv. Franje”
fra Petar Bašić, samostanski vikar, ekonom, duhovnik Doma, sveučilišni profesor
fra Josip Baričević, samostanski vijećnik
fra Rafael Lukarić
fra Stojan Ravić
fra Niko Ćorić
fra Anto Lukenda, redovnički brat u privremenim zavjetima

KUĆA SV. FRANJE
Dom za starije i nemoćne osobe
Adresa: Sv. Izidora 5, Odra, 10 020 Novi Zagreb
tel: 01/ 6269-303
faks: 01/ 6269-309
web: www.kuca-sv-franje.hr
e-mail: ravnatelj@kuca-sv-franje.hr

g. Dario Čovčić, upravitelj Doma