Franjevci trećoredci glagoljaši

Odgoj

Odgoj u provinciji

Papa Ivan Pavao II u Dokumentu odobrenja Pravila i Ustanova Trećeg samostanskog reda svetoga Franje Asiškoga piše: „Franjevački način života i u naše vrijeme kao i u prijašnja vremena bez prestanka osvaja mnoge muževe i žene koji žude za evanđeoskim savršenstvom i žeđaju za kraljevstvom Božjim. Zahvaćeni primjerom svetoga Franje Asiškoga, članovi Trećega samostanskog reda nastoje slijediti samoga Isusa Krista, živeći u bratskoj i sestrinskoj zajednici, javnim zavjetima prihvaćaju obdržavanje evanđeoskih savjeta poslušnosti, siromaštva i čistoće te se predaju različitim oblicima apostolskog djelovanja. Da bi što savršenije ostvarili svoje životno usmjerenje, trajno se utječu molitvi, gaje među sobom istinsku ljubav i žive u pravoj pokori i kršćanskom odricanju.“ Kao i sve redovničke zajednica tako i Treći samostanski red svetoga Franje Asiškoga ima svoje pravne norme po kojima se žive i ostvaruje karizma Reda. To su: Pravilo i život, Ustanove, Generalni statuti i Statut Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša u Hrvatskoj, koji su obnovljeni i odobreni 1992. godine. „Pravilo je naš nadahniteljski zakonik, Ustanove su pak naš temeljni zakonik, Generalni je statut naš dopunski zakonik…“ (kao i Statut Provincije), piše u Napomeni za hrvatsko izdanje.

„Blaženi je otac Franjo sa svom budnošću i brižljivošću odgajao svoje nove sinove učeći ih, po novim načelima, uspravno hoditi putem svetoga siromaštva i blažene jednostavnosti.“ (usp. 1 Čel 26). I u ovim pravnim dokumentima posebno mjesto zauzimaju briga oko zvanja i odgoja novih zvanja: Ustanove, br. 11-61; Generalni statut, br. 1-40; Statut Provincije, čl. 6-19. Franjevački odgoj temelji se na osobnom susretu s Gospodinom: počinje Božjim pozivom te odlukom pozvanoga da po primjeru svetoga Franje, djelovanjem Duha Svetoga, slijedi stope siromašnoga i raspetog Krista kao njegov učenik. To je trajni proces rasta i obraćenja te obuhvaća cijeli život osobe pozvane da razvija svoju ljudsku, kršćansku i franjevačku dimenziju, živeći radikalno sveto Evanđelje, u duhu molitve i pobožnosti, u bratstvu i malenosti. Tako je odgojni proces podijeljen na dvije razine: početni (osnovni) odgoj (od vremena primanja u zajednicu do polaganja svečanih zavjeta) i trajni odgoj (od vremena polaganja svečanih zavjete do kraja zemaljskoga života).

I. Početni odgoj

Početni odgoj je povlašteno vrijeme u kojemu kandidati, s posebnom pratnjom učitelja i bratstva, bivaju uvođeni u nasljedovanje Krista, sukladno načinu sv. Franje i zdrave predaje Reda, prihvaćaju i postupno integriraju svoje posebne osobne darove s autentičnim i karakterističnim vrijednostima evanđeoskoga poziva franjevca trećoredca. Početni je odgoj strukturirana u tri susljedne etape: postulatura, novicijat i vrijeme u privremenim zavjetima, u kojima kandidat raste i sazrijeva sve dok svečanim zavjetima definitivno ne prihvati Život i Pravilo. Početni odgoj pruža istu franjevačku formaciju svim kandidatima, tako da bude jednaka prigoda za sve, prema osobnim sposobnostima i zadaći na koju je svatko pozvan da obavlja u Redu, u Crkvi i u svijetu.