Franjevci trećoredci glagoljaši

Župa bl. Alojzija Stepinca, Ogulin

Prvi redovnici franjevci trećoredci stigli su u Ogulin polovicom rujna 1937. godine. Dana 14. listopada blagoslovljena je kapelica i otvoren samostan.

Mons. Mile Bogović, biskup gospićko-senjski, dekretom je u Ogulinu kanonski utemeljio 11. listopada 2001. godine na drugom mjestu župu bl. Alojzija Stepinca koja je povjerena franjevcima trećoredcima. Samostan u Ogulinu u međuvremenu je dokinut.

Adresa: Kučinić Selo 20/1, 47 300 Ogulin
tel: 047/ 727-213
e-mail: frapetar.grubisic@franjevcitrecoredci.hr

fra Petar Grubišić, provincijski koordinator za početnu formaciju, duhovni asistent OFS-a, župnik
fra Mirko Gregov, pastoralni suradnik