Franjevci trećoredci glagoljaši

Župa sv. Mihaela, Zagreb

Crkva sv. Mihaela sagrađena je oko 1610. godine, a kapela je najvjerojatnije postojala već od 1518. godine. Odredbom nadbiskupa bl. Alojzija Stepinca godine 1942. osnovana je župa sv. Franje Ksaverskoga, pod koju potpada dio Gračana, a dekretom nadbiskupa zagrebačkog kardinala Franje Kuharića od 5. srpnja 1983. Gračani postaju s samostalna župa.

Župa sv. Mihaela mlada je župa, pred kojom je budućnost, jer neprestano raste brojem zbog doseljavanja novih vjernika. Nadamo se da će vjernici Gračana uskoro početi graditi veću crkvu za svoje potrebe. U Gračanima se rodilo više svećeničkih i redovničkih zvanja, a franjevci trećoredci imali su jednoga redovnika. Danas u župi živi i radi jedan redovnik koji upravlja župom, a pomažu mu redovnička braća sa Ksavera.

Adresa: Isce 33 A, 10 000 Zagreb
tel: 01/ 4645-103
web stranica: www.zupa-gracani.hr
e-mail: zupa.gracani@zg-nadbiskupija.hr

fra Marin Matančić, župnik