Franjevci trećoredci glagoljaši

Sv. Franjo Asiški, Krk

Samostan sv. Franje u Krku ranije je pripadao franjevcima konventualcima, a franjevcima trećoredcima predan je 1783. godine. Samostanska crkva sv. Franje Asiškoga podignuta je krajem 13. stoljeća i klasični je primjer gotičke crkve. U samostanu su svoje studije završili mnogi redovnici, a danas je kuća novicijata. Samostanska crkva je ispovjedaonica otoka Krka jer su redovnici u njoj na raspolaganju za ispovijed u sve dane u godini, a pomažu pastoralno župnicima diljem biskupije. U naše vrijeme obnovljeni su i samostan i crkva pa se ističu ljepotom i kao da su na trajnoj izložbi na sjevernim gradskim zidinama. Danas u samostanu u Krku živi šest redovnika svećenika i trojica novaka.

Adresa: Trg krčkih glagoljaša 2, 51 500 Krk
tel: 051/ 221-240
tel/faks: 051/ 222-417

franjevcitrecoredci.krk@gmail.com

Članovi bratstva:
fra Antun Badurina, gvardijan, ekonom
fra Joso Živković, učitelj novaka, provincijski arhivar i knjižničar, samostanski vikar
fra Milan Šokčević, samostanski vijećnik, duhovni asistent OFS-a
fra Damjan Šešelja
fra Tomislav Sabađija, novak