Franjevci trećoredci glagoljaši

Sv. Josip, Split

Franjevci trećoredci došli su u Split 1939. godine. Na predjelu Splita, zvan Sukoišan, kupili su jednu obiteljsku kuću i pretvorili je u samostan sv. Josipa. U samostanu je jedna prostorija pretvorena u kapelu sv. Josipa. Početkom siječnja 1947. godine na blagdan sv. Obitelji ( u ono vrijeme blagdan sv. Obitelj slavio se u siječnju) osnovana je župa sv. Obitelji i povjerena franjevcima trećoredcima, a kapela sv. Josipa služila je kao župna crkva. Osjećala se potreba za većom crkvom. Uz sve teškoće na koje se nailazilo nadbiskup Frane Franić 28. prosinca 1969. godine blagoslivlja temeljni kamen nove crkve, a 19. ožujka 1971. godine na blagdan sv. Josipa posvećuje župnu crkvu sv. obitelji. Župa danas oko 15000 žitelja. Pečat samostanu, župi i cijelome Splitu, ostavio je prvi župnik župe, čovjek sveta života fra Stjepan Sorić, čije tijelo počiva u kapeli uz crkvu. Adresa: Sukoišanska 8, 21 000 Split tel/faks: 021/ 485-044 web: www.zupa-svobitelj.com Članovi bratstva: fra Kristijan Kovačević, gvardijan, ekonom, duhovni asistent OFS-a, župnik fra Matej Jovanovac, župni vikar fra Ivan Milanović fra Andrija Štajduhar