Franjevci trećoredci glagoljaši

Sv. Franjo Asiški