Franjevci trećoredci glagoljaši

Redovničko zavjetovanje fra Patrika Mežnarića

U nedjelju, 4. rujna 2022., na euharistijskom slavlju u samostanskoj crkvi sv. Franje u Krku bio je obred privremenoga redovničkog zavjetovanja u kojem je zavjete poslušnosti siromaštva i čistoće, poslije godine novicijata, položio fra Patrik Mežnarić iz Župe sv. Mihaela u Gračanima (Zagreb). Slavlju je predsjedao provincijal fra Ivo Martinović u koncelebraciji s gvardijanom krčkog samostana fra Petrom Grubišićem gračanskim župnikom fra Marinom Matančićem, učiteljem novaka fra Josom Živkovićem, redovnicima krčkoga samostana, osmoricom braće iz Provincije i fra Vitom Smoljanom iz franjevačkog samostana na Košljunu; u ime karmelićanskog samostana u Krku sudjelovao je bogoslov Mateo Erak. Uz fra Patrikove roditelje, oca Krešimira i majku Brankicu, njegova brata Alena i rodbinu sudjelovali su i župljani iz Gračana, koji su stigli posebnim autobusom, prijatelji i suradnici samostanske zajednice te vjernici iz Krka. Pjevanje je predvodio zbor mladih iz župe Gračani.

U liturgijsko slavlje i sam obred zavjetovanja uveo je fra Joso Živković. Izrazivši radost zbog slavlja zavjetovanja u Provinciji, provincijal je u uvodnoj riječi pozdravio fra Patrika, njegovu obitelj, učitelja fra Josu, braću iz samostana i Provincije, fra Marina Matančića i vjernike iz Gračana te sve druge sudionike slavlja.

Isusove riječi iz Evanđelja te nedjelje (Lk 14,25-32) ‒ da njegov učenik ne može biti tko „ne mrzi svoga oca i majku, ženu i djecu, pa i sam svoj život“, tko „ne nosi svoj križ” i ne ide za njim te tko se „ne odreče svega što posjeduje“ ‒ dobro se uklapaju u polaganje privremenih redovničkih zavjeta, rekao je provincijal na početku homilije. Govoreći o prvom uvjetu učeništva rekao je da će „onaj tko istinski ljubi Isusa Krista istinski ljubiti ne samo svog oca i majku, braću i sestre, nego i sve ljude“. Objašnjavajući drugi uvjet učeništva među ostalim je rekao: „Isus želi da kao temelj imamo njegov križ; njegov križ je ljubav bez mjere. Slijediti Isusa i uzeti svoj križ znači u teškoćama života gledati Isusov život, promatrati Isusa kao mjerilo, (…) promatrati njegovo djelovanje, njegovu patnju, razmišljati o njegovim riječima.“ Uz treći uvjet ‒ odreći se svega što se posjeduje ‒ rekao je: „Mi ljudi želimo imati, posjedovati i materijalne stvari i vlast i ljude; želimo ekonomsku i materijalnu sigurnost. A Isus želi upravo suprotno: da budemo od svega slobodni. (…) Jedino slobodna osoba može istinski slijediti Isusa Krista i potpuno ga ljubiti“. Podsjetivši kako je sv. Franjo ostvario ove uvjete i bio istinski Isusov učenik, provincijal je u nastavku naglasio da se redovnički zavjeti temelje na slobodi, na Kristovu križu i potpunom predanju njemu. „Jedino onaj koji je slobodan može predati svoje biće  radosno, iskreno i u poniznosti“. Obraćajući se fra Patriku rekao je: „Tvoji zavjeti neće te osloboditi od tvojih ljudskih slabosti, od duhovne borbe sa sobom, sa svijetom, s traženjima, očekivanjima i izazovima. Budi uvijek svjestan onoga što Krist govori, onoga na što te on poziva. (…) Neka ti mjerilo u tvom životu uvijek bude  Krist, a uzor sv. Franjo kojeg si u godini novicijata još više mogao upoznati i zavoljeti.“

U riječima zahvale na kraju mise fra Patrik je, zahvalivši Bogu za darove koje mu je udijelio, zahvalio provincijalu „na nadahnjujućim i nadasve ohrabrujućim riječima“, fra Mirku Miškoviću na vođenju priprema za obred, poslužiteljima i čitačima, a napose zboru mladih iz Gračana. Posebno je zahvalio župniku fra Marinu Matančiću za „svu brigu i pažnju“ posljednjih godina te odgojitelju fra Marku Neretljaku za trajnu podršku na putu zvanja. Zahvalio je također svojim roditeljima i bratu za blizinu kad god je trebao savjet, pomoć ili razgovor, dobročiniteljima „koji su imali udjela u pripremama za slavlje“ i svima koji su ga molitveno i duhovno pratili, preporučujući se i dalje u njihove molitve. Zahvalivši samostanskoj zajednici u Krku i suradnicama samostana gđi Slavki Tutić i gđi Jeleni Plentaj, posebno je, na kraju, zahvalio učitelju fra Josi Živkoviću za razboritu pratnju i usmjeravanje, susretljivost i spremnost na razgovor.

Fra Joso je fra Patriku zahvalio za aktivno sudjelovanje u životu samostanske zajednice u Krku, a zatim i svima koji su sudjelovali u ostvarivanju novicijatskih pouka: gvardijanu fra Petru Grubišiću i fra Antunu Badurini iz samostana, svećenicima Krčke biskupije vlč. Franji Velčiću i vlč. Ivanu Milovčiću te fra Diegu Dekliću iz franjevačkog samostana na Košljunu. Biskupu Ivici Petanjku i svećenicima Biskupije zahvalio je za blizinu i otvorenost radu s novacima, a prijateljima i vjernicima iz Krka  za pažnju, molitve i darove kojima su pratili novaka Patrika.

U završnoj riječi provincijal je najprije prenio čestitke fra Mirka Kralja, bivšega gračanskog župnika, a zatim čestitao fra Patrikovoj obitelji, učitelju fra Josi, samostanskoj zajednici te župniku i vjernicima iz Gračana, pozivajući ih da mole kako bi fra Patrik bio ustrajan u svom zvanju i kako bi Bog podizao nova duhovna zvanja. Obraćajući se fra Patriku naglasio je važnost mirnog razmišljanja i razlučivanja prije velikih odluka, potaknuo ga na odvažnost te zazvao Božji blagoslov na njega i njegov redovnički hod.

Prigodni objed bio je u samostanu i samostanskom vrtu, a na njemu su se sudionicima slavlja pridružili krčki biskup Ivica Petanjak, krčki župnik vlč. Anton Valković i o. Ivan Podgorelec, prior karmelićanskog samostana u Krku.

Fra Patrik Mežnarić je rođen 17. kolovoza 19998. u Zagrebu. Kršten je, pričešćen i krizman u Župi sv. Mihaela u Gračanima. Poslije srednje tehničke škole upisao se na Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Provinciji franjevaca trećoredaca glagoljaša pristupio je u veljači 2020. te je, u dogovoru s roditeljima i provincijalom, akademske godine 2020./ 2021. u Zagrebu paralelno upisao prvu godinu filozofsko-teološkog studija i četvrtu godinu studija elektrotehnike i računarstva. Poslije razdoblja kandidature i postulata u Samostanu sv. Franje ksaverskog u Zagrebu započeo je novicijat u Krku 3. rujna 2021. Ove će jeseni nastaviti studij na drugoj godini Katoličkoga bogoslovnog fakulteta i petoj godini Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

(tekst: fra Zvonimir Brusač; foto: Mario Udina)