Franjevci trećoredci glagoljaši

Preminuo fra Frane Šešelja

Fra Frane Šešelja, redovnik i svećenik naše Provincije i član Samostana sv. Mihovila u Zadru, preminuo je poslije kratke bolesti u petak, 8. siječnja 2020., u večernjim satima u općoj bolnici u Zadru u 90. godini života,  71. godini redovništva i 56. godini svećeničke službe.

Rođen je 26. prosinca 1931. u Zaglavu na Dugom otoku od oca Mate i majke Zorke r. Čuka kao prvo od desetero djece. Osnovnu školu završio je u Zaglavu. Niže razrede gimnazije pohađao je u Zadru, Zagrebu i Splitu, a više razrede u crkvenoj klasičnoj gimnaziji u Splitu. Prve redovničke zavjete položio je 1950. u samostanu na otočiću Školjiću kraj Preka (Ugljan), a svečane, doživotne zavjete 1963. u Zagrebu. Od 1953. do 1958. bio je u komunističkim zatvorima, šest mjeseci u vojnom zatvoru na Gripama u Splitu, a zatim tri godine u Lepoglavi i dvije godine u Staroj Gradiški.  Vojni sud u Splitu izrekao je presudu s kaznom na tri godine i šest mjeseci zatvora, a Vrhovni vojni sud u Beogradu povisio je kaznu na pet godina i šest mjeseci strogoga zatvora i jednu godinu ograničenja građanskih prava poslije zatvorske kazne. Filozofsko-teološki studij završio je 1966. na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, a za svećenika je zaređen 1965. u istom gradu.

Bio je župnik u Kotarima kraj Samobora (1965. ˗ 1968.), gvardijan samostana na Školjiću (1968. – 1969.) te ekonom i ispovjednik u sjemeništu u Odri (1969. – 1971.). Od 1971. do 1993. vodio je Hrvatsku katoličku misiju u Wollongongu u Australiji te u okviru misije  1983. izgradio prvu hrvatsku crkvu  u Australiji, posvećenu Mariji Kraljici Hrvata. Vrativši se u Hrvatsku zbog bolesti srca, bio je član Samostana sv. Mihovila u Zaglavu (1993. – 2001.), a zatim i gvardijan tog drevnog samostana (2001. – 2009.), te ga, zajedno sa samostanskom crkvom, temeljito obnovio. U istom je samostanu bio i ekonom (2005. – 2012.). Za prebivanja u Zaglavu obavljao je i službu župnika u Brbinju i Savru na Dugom otoku (2005. – 2007.)  Posljednjih godina, od 2012.,  živio je u Samostanu sv. Mihovila u Zadru. Nakon dolaska u bolnicu ustanovljeno je da boluje od nove zarazne bolesti Covid-19.

Informacija o sprovodu objavit će se kasnije.

Fra Zvonimir Brusač