Franjevci trećoredci glagoljaši

BOŽIĆNA ČESTITKA

Poštovana braćo!

Božić je svetkovina koja u nama stvara posebne osjećaje radosti, zahvalnosti i divljenja zbog utjelovljenja Sina Božjega koji je ušao u našu osobnu i zajedničku povijest. Znamo da je došao kako bi nam objavio Oca i obasjao naš životni put prema vječnosti. Njegovo nam rođenje otkriva kako su sav naš život, rad i trpljenje obasjani njegovim svjetlom i kako u njemu nalaze svoj potpuni smisao i jasnoću. On nas vodi do onog otajstvenog i neshvatljivog susreta Boga i čovjeka. To je otajstvo kojemu se Marija i Josip čude i dive. Dok se anđeli raduju donoseći radost za sav narod, pastiri hitaju i zbunjeno gledaju u Sina Božjega. Ne samo da mu se klanjaju kraljevi, mnogi se dive i slave Boga jer je „Riječ tijelom postala i nastanila se među nama“.
U ove dane dok i mi radosno slavimo Spasiteljevo rođenje, dok ga gledamo i dok ljudima budemo govorili o tom nedokučivom otajstvu, o ljepoti i važnosti njegovog dolaska za naše spasenje, kao i o svim darovima koje nam On donosi, pokušajmo da to bude više plod osobnog iskustva i doživljaj koji smo primili iz zajedništva s njim. Budući da se nastanio među nama i u nama, po nama želi govoriti ljudima o neizmjernoj Božjoj ljubavi, „spasiteljici svih ljudi“.

Isusovo nam rođenje donosi radost, a mi ipak primjećujemo kako se u živote pojedinaca i nekih zajednica uvlači egoizam, individualizam i mnogi drugi osobni interesi. Životi takvih pojedinaca i zajednica ‒ pa bili oni i redovnici, a zajednice se nazivale redovničkim ‒ guše u sebi ljepotu, radost i smisao života i poziva na koji su pozvani.

Od 30. rujna ove godine, na razini cijele Crkve započeli smo obilježavanjem 1600. godišnjice smrti sv. Jeronima, zaštitnika naše Provincije. Za tu je prigodu Sveti Otac izdao motuproprij Aperuit illis kojim se određuje da Treća nedjelja kroz godinu bude posvećena slavljenju, razmišljanju i širenju Božje riječi ‒ Nedjelja Božje riječi. Ona će se po njegovoj želji slaviti svečano, kako bi se otkrilo pashalno i spasenjsko značenje Božje riječi, koja na uvijek nov način potiče na izlaženje iz individualizma i na novo rađanje za ljubav.

Mi smo kao franjevci i svećenici još više pozvani upoznavati utjelovljenu Riječ Božju i za nju pred ljudima svjedočiti. Pozvani smo ljudima naviještati ljepotu kršćanskog poziva i radosti koju nam Sin Božji donosi, ali uvijek svjesni da ta ljepota ne ovisi o nama nego o njemu. Dok budemo svečano slavili otajstvo Božića i izricali lijepe želje, nemojmo zaboraviti da smo i sami pozvani još više biti u njegovoj blizini.

Papa Franjo nas upozorava na riječi svetog Jeronima, koji je napisao: »Ne poznavati Pisma znači ne poznavati Krista.« (In Is., Proslov: PL 24,17) U ovoj godini sv. Jeronima iskreno vam preporučam taj papin dokument, kako za vaš apostolat i pastoralni rad, tako i za rast u vašem duhovnom životu i u vašem redovničkom i svećeničkom pozivu.

Dok se ovih dana radujemo što je „Riječ tijelom postala i nastanila se među nama“, molimo je da nas ona čisti, prosvjetljuje i vodi jer u njoj je sav naš smisao, sva dobrota i ljepota Božje nedokučive ljubavi.

Od srca vam želim da i ovaj Božić proslavite lijepo i radosno, zahvaljujući Bogu za darove primljene po njegovom rođenju i za sve što činimo za ljude, Crkvu i našu zajednicu.
Čestiti vam Božić i blagoslovljena nova 2020. godina!

Zagreb, 17. prosinca 2019. Fra Ivo Martinović, provincijal

slika: Đuro Seder, “Božić”