Franjevci trećoredci glagoljaši

Euharistijska slavlja s pukom na Ksaveru

Danas, na IV. vazmenu nedjelju (koja se još naziva i Nedjeljom Dobroga pastira), na Ksaveru je ponovno započelo slavlje euharistije s pukom. Posljednje euharistijsko slavlje

Provincijalova uskrsna čestitka

Poštovana braćo i sestre! Životna stvarnost i okruženje u kojem se nalazimo i u kojem ćemo proslaviti ovogodišnji Uskrs jedinstveni su i neponovljivi, ali ne

KRIŽNI PUT NA KSAVERU BEZ SUDJELOVANJA PUKA

U nedjelju Muke Gospodnje (Cvjetnicu) u prijepodnevnim satima na ksaverskoj Kalvariji održana je pobožnost križnoga puta, ove godine – sukladno uputama crkvenih i civilnih vlasti