Franjevci trećoredci glagoljaši

Veliki petak: križni put na ksaverskoj Kalvariji

U prijepodnevnim satima Velikoga petka na ksaverskoj Kalvariji održala se pobožnost križnoga puta. Kao i na Cvjetnicu, pobožnost je – sukladno odlukama crkvenih i civilnih vlasti – održana bez sudjelovanja puka, samo u krugu samostanske zajednice. Križni put je predvodio ksaverski župnik i gvardijan fra Ivan Paponja, uz asistenciju naših kandidata Mateja Marića i Patrika Mežnarića. Na kraju je fra Ivan križem, znamenom Kristove pobjede, blagoslovio cijelu ksaversku župu. Tradicionalno se pobožnost križnoga puta održavala u jutro Velikoga petka, nakon što se u crkvi slavila jutarnja i služba čitanja liturgije časova. Posljednjih godina redovito ju je predvodio asistent Franjevačkoga svjetovnoga reda, uz asistenciju članova Mjesnoga bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda na Ksaveru.