Franjevci trećoredci glagoljaši

Uskrsna čestitka provincijala fra Ive Martinovića

 

U sve dane sretni pojmo /  Uskrsnoga zbog veselja: / Život nema više kraja, / S Kristom svima Uskrs svanu!

(Iz Himna za Službu čitanja u Vazmenom vremenu)

 

Poštovana braćo!

Proslava svetkovine  Gospodinova uskrsnuća posebno nas ispunja u našemu duhovnom pozivu i poslanju jer nam svake godine u liturgijskim slavljima i otajstvima iznova obnavlja duboku i temeljnu istinu vjere u uskrsnuće tijela, u život vječni. Ta je istina temelj našega života, krštenja, naše vjere i molitve, zavjetâ i svetih redova, svih naših homilija i kateheza, rada i odmora, svega što jesmo i trebamo biti u sadašnjosti i vječnosti. To je istina spasenja iz koje crpimo snagu za smisao svega našeg djelovanja i predanja, žrtava, patnjī i kušnjī, koji se događaju u našemu osobnom i zajedničkom životu, dok služimo Bogu i ljudima. Osim toga događaj i  istina Isusova uskrsnuća ispunjaju nas posebnim osjećajima radosti, mira, nade i oduševljenja. Ta su iskustva duboko prisutna u našoj molitvi i klanjanju, iskustva koja obasjavaju našu stvarnost i čine nam život lijepim i sretnim unatoč svemu. Ona izviru iz molitve i razmatranja o Pashalnom misteriju i usmjeravaju naš pogled u budućnost koju nam Krist donosi i obasjava.

Prošlo je više od godine dana kako se svi na različite načine nosimo s iskustvom bolesti COVID-19 i potresa, onoga u Zagrebu i ovoga na Banovini prije nekoliko mjeseci. U svim tim događajima i iskustvima otkrivali smo i otkrili Božju blizinu i snagu vjere u Kristu raspetom i uskrslom. Ta su iskustva promijenila načine našega pristupa životu i poslanju, na osobnoj i zajedničkoj razini. U svemu tome, kao i koji put u životu, zapažamo da smo nemoćni i da je teško odgovoriti na neke nepredviđene izazove i stvarnosti, ali su u takvim situacijama, kao i u redovitom životu, najbitniji povjerenje i oslonjenost na Boga i njegovu providnost. Neka nas teški događaji i nepredviđena životna iskustva ne opterete i neka ne zamrače naš pogled prema budućnosti. Dok razmatramo Kristova otajstva, njegov život i djelovanje, otkrivamo da unatoč svemu, kao pojedinci i zajednica, imamo razloga i snage naviještati nadu te svijetu svjedočiti radost i ljubav koju nam daje uskrsli Krist.

Vjerujem kako ćemo i na skorom Provincijskom kapitulu otkriti snagu Duha, koja nam je potrebna u današnjem vremenu i izazovima, u osobnom životu i u životu Provincije.

Osim toga Provincijski kapitul je prigoda da se učvrsti naše zajedništvo, da više i jasnije  promišljamo o konkretnom životu i stvarnostima naše Provincije, Crkve i ljudi, da ih razmotrimo i o njima razgovaramo te zajednički donosimo  planove i odluke koji će nam pomoći još više rasti u vjeri i evanđeoskom duhu. U euharistijskim slavljima i molitvama uputit ćemo svoje molbe Bogu za  Provinciju i svakoga pojedinog člana moleći ga da nas Krist uskrsli sve obnovi i da nam udijeli  Duha mudrosti kako bismo, obnovljeni i u njemu ojačani, zajednički gradili našu budućnost i odgovorili na današnje potrebe Crkve i naroda.

Neka naš Provincijski kapitul, kao i naše poslanje koje primamo od uskrslog Gospodina, izviru iz ljubavi prema njemu i svakoj osobi koja traži put do Boga i smisao vlastitog života i rada. Neka vam Krist uskrsli donese radost i mir!

Sve vas bratski pozdravljam i  s ovim vam mislima želim sretan i blagoslovljen Uskrs!

 

Fra Ivo Martinović, provincijal

Zagreb, 29. ožujka 2021.