Franjevci trećoredci glagoljaši

Trojica novaka započela novicijat

U samostanu Svete Marije u Glavotoku (otok Krk) održan je 3. rujna 2021., na završetku duhovnih vježbi, obred uvođenja u redovnički život kojim su Matej Marić iz Župe sv. Franje Ksaverskoga u Zagrebu, Patrik Mežnarić iz Župe sv. Mihaela arkanđela u Gračanima (Zagreb) i Mirko Armanda iz Župe  Svete Obitelji Nazaretske u Splitu, započeli godinu novicijata. Sva su trojica  iz župa koje su povjerene pastoralnoj brizi franjevaca trećoredaca. Novicijat će provesti u samostanu sv. Franje u Krku. Obred je predvodio provincijal fra Ivo Martinović, a uz kandidate za novicijat bila su nazočna dvadeset i petorica  redovnika iz svih regija Provincije, novi aspirant Vedran Mišić, roditelji kandidata te nekoliko članova njihovih obitelji.

U tijek obreda uveo je učitelj novaka fra Joso Živković. Provincijal je u uvodu, pozdravivši  sve nazočne, izrazio radost zbog početka novicijata i pozvao nazočne da obred ne bude samo izraz zajedništva nego i iskrena molitva za nove novake Provincije. U prigodnoj homiliji nakon službe riječi pozvao je kandidate da na temelju Božjeg poziva na redovnički i svećenički život produbljuju zajedništvo s Kristom, upoznaju život sv. Franje i uključuju se u redovničku zajednicu franjevaca trećoredaca; pozvao ih je da vrijeme novicijata vide i kao vrijeme daljnjeg obraćenja i rasta u vjeri. Podsjetio ih je da je sv. Franjo bio otprilike njihove životne dobi kad je čuo Božji poziv i kad se odazvao, ostavivši bogatstvo i očekivanja obitelji. Ohrabrio ih je da na daljnjem putu priprave i odgoja računaju na pomoć braće i zajednice, ali ih i pozvao da stalno rastu u životu po evanđelju, u zajedništvu s Kristom koji ih je pozvao te u poznavanju života i duhovnog iskustva sv. Franje.

Nakon molitve vjernika i završnoga blagoslova provincijal je netom primljene novake predao  učitelju fra Josi Živkoviću, a on ih je, blagoslovivši novicijatsku „odjeću kušnje“, obukao uz pomoć redovničke braće koja su ih pratila na dosadašnjem putu duhovnog poziva. Na kraju su redovnici i svi nazočni pozdravili novake želeći im blagoslovljeno uvođenje u redovnički život.

Na bratskom objedu u samostanskoj blagovaonici Provincijal je čestitao novacima, njihovim roditeljima, njihovim župnicima i dosadašnjim odgojiteljima i pozvao novake da se, u poučljivosti tijekom novicijata, i sami oblikuju u skladu s načinom redovničkog života franjevaca trećoredaca.

Fra Marko Neretljak, njihov odgojitelj u prethodnom odgojnom razdoblju postulata, u svom je govoru, čestitavši novacima, redovničkoj zajednici i obiteljima, istaknuo radost i zahvalnost Bogu na daru trojice novaka i pozvao nazočne da s njime u tome vide Božji odgovor na „naše vapaje i molitve“ i znak ohrabrenja i nade za budućnost Provincije. Potaknuo je novake da u novicijatu i kasnije razvijaju i učine plodonosnima darove koje im je Bog dao i da, osobito, rastu u zajedništvu unutar redovničke zajednice u koju ulaze.

Mirko Armanda je u ime novaka u riječima zahvale, između ostalog, kazao: „Zahvaljujem, prije svega, Gospodinu koji nas je pozvao, vodio i sve nas danas ovdje okupio, potom našim roditeljima i svima onima koji su nas podržavali i jačali na našim životnim putovima, a posebno u ovoj posljednjoj godini postulata: provincijalu fra Ivi Martinoviću, odgojiteljima fra Hrvoju Perkoviću i fra Marku Neretljaku, duhovniku fra Zvonimir Brusaču, cijelom samostanskom bratstvu na Ksaveru u Zagrebu, a i cijeloj Provinciji.“

U završnoj riječi na objedu učitelj fra Joso Živković istaknuo je činjenicu da svi novaci dolaze župa koje su povjerene franjevcima trećoredcima, izrazio dobrodošlicu novacima te zahvalio domaćinu slavlja gvardijanu fra Anti Gariću i njegovim suradnicima te svoj braći koja su sudjelovala u obredu oblačenja i tom „lijepom gestom“ izrazili podršku novacima.

fra Zvonimir Brusač