Franjevci trećoredci glagoljaši

Terenska nastava osječkih studenata na Ksaveru

U srijedu 16. ožujka 2022. g. ksaverski samostan posjetili su studenti prve i druge godine sveučilišnoga preddiplomskog jednopredmetnog studija Hrvatskoga jezika i književnosti s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Radi se o terenskoj nastavi u sklopu izvođenja kolegija Staroslavenski jezik, Slavenska pisma i Povijest hrvatskog književnog jezika, a organizirale su ju i vodile prof. dr. sc. Milica Lukić, doc. dr. sc. Vera Blažević Krezić i asistentica Matea Sesar.

Nakon što su prethodno posjedili Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu, osječki studenti došli su na zagrebački Ksaver gdje su se malo okrijepili i odmorili. U ime samostanskoga bratstva pozdravio ih je gvardijan fra Zvonimir Brusač koji ih je ujedno upoznao s poviješću samostana, ali i Trećega samostanskog reda te naše provincije. Zajedno s fra Zvonimirom studenti su obišli samostan i samostansku okolicu.

Potom je uslijedio radni dio, odnosno upoznavanje s glagoljskom baštinom koja se čuva u samostanu, a koju im je predstavio fra Mirko Mišković. Studenti su tako imali priliku vidjeti naše rukopisne kodekse (latinički Red i zakon te glagoljični Ivančićev i Prvi Klimantovićev zbornik), inkunabule (Misal po zakonu rimskoga dvora, Spovid općena), izdanja senjske tiskare (Korizmenjak, Naručnik plebanušev) i ostala glagoljska izdanja sve do tzv. Parčićeva misala. Također, prezentirani su im i primjerci spisa pisanih kurzivnom glagoljicom, ali i ćirilični spomenici. Sami studenti okušali su se u čitanju glagoljice i pokazali svoja stečena znanja iz povijesti hrvatskoga glagoljaštva i staroslavenskoga jezika.

Ksaverski se samostan ovom prilikom tako još jednom pokazao kao važno mjesto za proučavanje hrvatskoga glagoljaštva te kao institucija koja može odigrati bitnu ulogu u odgajanju budućih stručnjaka za ovo znanstveno područje.