Franjevci trećoredci glagoljaši

Ljetovanje ministranta na Glavotoku

Kao i prijašnjih godina nastavila se dugogodišnja tradicija održavanja ministrantskih susreta u Samostanu sv. Marije na Glavotoku. Ondje se okupilo 25 ministranata u kojima djeluju