Franjevci trećoredci glagoljaši

Sv. Josip, zaručnik Bl. Dj. Marije

Prvo čitanje: 2Sam 7, 4-5a.12-14a.16

Čitanje Druge knjige o Samuelu

U one dane: Dođe Natanu ova Gospodnja riječ: »Idi, reci mome sluzi Davidu:
Ovako govori Gospodin:
‘Kad se ispune tvoji dani
i ti počineš kod svojih otaca,
podići ću tvoga potomka nakon tebe,
koji će se roditi od tvog tijela,
i utvrdit ću njegovo kraljevstvo.
Ja ću njemu biti otac,
a on meni sin.
Tvoja će kuća i tvoje kraljevstvo
trajati dovijeka preda mnom,
tvoje će prijestolje čvrsto stajati zasvagda.’«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 89 , 2-5.27.29

Pripjev: Potomstvo će njegovo ostati dovijeka

O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka,
od pokoljenja do pokoljenja
usta će moja obznanjivati tvoju vjernost.
Ti reče: »Zavijeke je sazdana ljubav moja!«
U nebu utemelji vjernost svoju.

»Savez sklopih s izabranikom svojim,
zakleh se Davidu, sluzi svome:
Tvoje potomstvo održat ću dovijeka,
za sva koljena sazdat ću prijestolje tvoje.«

»On će me zvati: ‘Oče moj!
Bože moj i hridi spasa mojega!’
Njemu ću sačuvati dovijeka naklonost svoju
i Savez svoj vjeran.«

Drugo čitanje: Rim 4 , 13.16-18.22

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Obećanje da će biti baštinik svijeta nije Abrahamu ili njegovu potomstvu dano na temelju nekog zakona, nego na temelju pravednosti vjere. Zato — iz vjere da bude po milosti te obećanje bude zajamčeno svemu potomstvu, ne potomstvu samo po Zakonu, nego i po vjeri Abrahama, koji je otac svih nas — kao što je pisano: Ocem mnoštva narodâ ja te postavljam — pred Onim komu povjerova, pred Bogom koji oživljuje mrtve i zove da bude ono što nije.
U nadi protiv svake nade povjerova Abraham da postane ocem narodâ mnogih po onom što je rečeno: Toliko će biti tvoje potomstvo. Zato mu se i uračuna u pravednost.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mt 1 , 16.18-21
(Ili: Lk 2 , 41-51a)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.
A rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nade se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.« Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji.

Riječ Gospodnja.

HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE

Danas liturgijski slavimo svetkovinu sv. Josipa, zaručnika Blažene Djevice Marije. Sv. Josip zaštitnik je sveopće Crkve, a i naše domovine Hrvatske i to od 1687. godine. Sveti je Josip i zaštitnik obitelji i radnika, ali i zaštitnik zaručnika. Ima on i još jednu važnu uloga: zaštitnik je i dobre smrti jer se vjeruje da je uz njegov samrtni odar bio sam Sin Božji, Isus naš Spasitelj.

Svetog Josipa posebno su štovali i mnogi sveci: sv. Toma Akvinski, sv. Franjo Saleški, sv. Vinko Paulski i mnogi drugi, a među velikim štovateljima sv. Josipa bio je i bl. Alojzije Stepinac, koji je napisao razmatranja o zazivima litanija sv. Josipa i žarko preporučivao pobožnost sv. Josipu.

Bio je siromašan tesar iz Nazareta i u njegovoj je blizini Isus proveo svoje djetinjstvo i mladost, živeći jednostavnim radničkim životom. Josip je bio ponizan, skroman i šutljiv i nikada se nije uzdizao ili hvalio pred drugima. Svojom jednostavnošću blizak je svim radnicima, osobito očevima koji osjećaju težinu života i svakodnevnog zarađivanja i skrbi za obitelj.

Sveti je Josip čovjek otvorena srca koji sluša što mu Bog govori: po Svetom Pismu, po susretima s drugima, po svakodnevnim i nesvakodnevnim događajima života. On je dobri, skromni i vjerni službenik Božji. Evanđelist Matej kaže za svetoga Josipa da je „muž pravedan“. Božja je riječ njegov kruh svagdanji kojim se hrani; ona mu daje ključ za razumijevanje vlastitoga života. Zato u kriznim situacijama sveti Josip donosi prave odluke; toliko je srastao s Božjom riječi da je čuje čak i u snu. Čim se probudi, čini sve što mu je Bog rekao. Uz ponizno i pozorno srce odlikuje se i odlučnošću. Josip je odlučan jer mu Božja riječ daje snagu da se suoči sa svim životnim izazovima.

Sv. Josip je poziv i nama da poput njega budemo vjerni suradnici Božje milosti i brižni čuvari njegova Sina, u skrovitosti i poniznosti kao i on sam. Ovorimo se Božjim poticajima u ovom korizmenom vremenu i pazimo jedni na druge kako bismo bili bolji i hodili putovima Božjim. Da se nikada ne umorimo u izgradnji boljeg, čovječnijeg i božanskog svijeta ovdje na zemlji te da Isus Krist bude u središtu naše pažnje i našeg života kao što je bio u središtu života sv. Josipa.
Neka nas zagovara sv. Josip – našu provinciju, svakoga od nas, sve čitatelje ove stranice i našu domovinu Hrvatsku, da možemo poput njega u skrovitosti služiti Isusu i Mariji.

fra Mirko Kralj, TOR

Posvetna molitva svetom Josipu

Sveti Josipe, ti brižni i sretni hranitelju najsvetijeg Djeteta,
kojemu si bio djevičanski i zakoniti otac – budi i meni duhovni otac.
Rado ti se posvećujem i stavljam pod tvoju zaštitu.
Od sada te smatram svojim ocem i zaštitnikom,
a ti mene smatraj svojim djetetom
i daj da osjetim djelovanje tvoje moći i ljubavi.
Zato mi izmoli milost obraćenja i ustrajnosti u dobru.
Daj da budem dionik tvoje dobrote.
Sačuvaj u meni iskrenu i trajnu vezu s Bogom,
duševni mir, duboku poniznost srca, savršeno slaganje s voljom Božjom.
Izmoli mi strpljivost u poteškoćama, čvrsto povjerenje u Providnost Božju a,
iznad svega, goruću ljubav prema presvetim osobama Isusa i Marije.
O mili, blagi, strpljivi, ponizni i sveti Josipe,
uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac.

Amen.

slika: M. Jakubin, Skrb sv. Josipa, kazeinska tempera, 1971.