Franjevci trećoredci glagoljaši

Susret gvardijana i članova Provincijske uprave

 

U samostanu sv. Franje Ksaverskoga u Zagrebu, sjedištu Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša, održan je 22. ‒ 23. veljače 2022. godišnji susret gvardijanâ i članova Provincijske uprave. Sudjelovala su dvanestorica gvardijana, od kojih su trojica ujedno u Provincijskoj upravi, te ostala tri člana uprave.

Provincijal fra Ivo Martinović je u uvodnoj riječi i pozdravu potaknuo sudionike da se uključe u sinodalni hod Crkve na biskupijskoj razini i na svojim samostanskim i regionalnim susretima;  tim se hodom cijela Crkva pripravlja na Sinodu 2021. – 2023. s temom „Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo ˗ sudjelovanje  ˗ poslanje“. Taj nam hod, rekao je, „pomaže živjeti zajedništvo, ostvariti sudjelovanje i otvoriti se poslanju“. Podsjetivši na tri riječi kojima je hod obilježen ˗ susret, slušanje i razlučivanje, kazao je da te riječi, sa stavovima i aktivnostima koje uključuju, govore također „kako živimo naše zajedništvo i koliko je ono konkretno i iskreno“.

Tema prijepodnevnog rada prvog dana bio je dokument, smjernice Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života „Dar vjernosti“. U uvodnom dijelu dr. sc. s. Stjepanka Stanić iz Družbe sestara milosrdnica opširno je prikazala smjernice Kongregacije i kontekst današnjega posvećenog života, u kojem su te smjernice nastale i za koji su priređene. Posebno je razložila tri dimenzije redovničkog života koje su važne za vjernost u tom pozivu, a koje su obuhvaćene današnjom krizom redovništva: askeza, bratski život u zajednici i vjera. Naglasila je da je istinska molitva, osobna i zajednička, jedan od temeljnih puteva obnove redovničkog života u naše vrijeme i stvaranja uvjeta za vjernost i ustrajnost u redovničkom zvanju. U razgovoru nakon izlaganja istaknuta je, između ostalog, važnost stvaranja atmosfere otvorenosti i dijaloga u redovničkoj zajednici jer je ta atmosfera preduvjet za plodonosan razgovor o teškoćama u redovničkom životu i za razlučivanje puteva rasta i sazrijevanja.

U nastavku susreta gvardijani su iznosili godišnja izvješća o životu i apostolatu samostana, o važnim događajima i ostvarenjima u prošloj godini te o planovima za skoru budućnost.

fra Zvonimir Brusač