Franjevci trećoredci glagoljaši

Regionalni susret braće Kvarnerske regije

Na poziv provincijala fra Ive Martinovića da tema regionalnih susreta bude „Redovničke
zajednice i sinodalnost“, sastanak Kvarnerskog područnog bratstva održan je u samostanu
svetoga Franje Asiškoga u Krku 30. ožujka 2022. g. Susret je započet zazivom Duha Svetoga
i molitvom trećega časa te je zatim uslijedilo uvodno predavanje o aktualnoj sinodi od strane
voditelja, fra Branka Janjića. On je, naime, istaknuo bitne odrednice ovoga procesa,
potencijalne opasnosti kao i cilj koji bi trebao biti „obraćenje srca i promjena mentaliteta“.
Nakon kraće stanke, započet je i drugi dio susreta, tj. promišljanje i refleksija na
svetopisamski tekst kao način doprinosa sinodi, tj. sinodskoga savjetovanja. Okupljena su
braća tada imala priliku izraziti vlastita promišljanja te međusobno raspravljati o ovom
velikom procesu koji se trenutno odvija u cijeloj Crkvi. Po završetku službenoga dijela,
zajedništvo je nastavljeno zajedničkim ručkom i bratskim druženjem.

fra Mirko Armanda