Franjevci trećoredci glagoljaši

Provincijalova božićna čestitka

Zlatko Šulentić: Rođenje Isusovo 

 

„Ne bojte se! Evo, javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod!

Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj – Krist Gospodin!“

                                                                                          Lk 2,10

Poštovana braćo!

U središtu je otajstva Božića radost! Ona je i u središtu našeg identiteta, života i rada, unatoč možebitnih poteškoća i slabosti. Temelji se na činjenici Isusovoga i našega rođenja, našega poziva i poslanja, na Evanđelju – Radosnoj vijesti koju ljudima svakodnevno naviještamo i o kojoj im govorimo u svojim homilijama. Dok sebi i ljudima otkrivamo neizrecivo blago Očeve ljubavi, radosti i mira, zapažamo koliko je danas bitna uloga navjestitelja života, svjedoka Isusove radosti i nositelja nade. O univerzalnom pozivu na radost zbog Mesijina rođenja slušali smo u čitanjima Svetog pisma u došašću i svakodnevno o njemu razmišljali; taj je poziv na radost veoma jasno sažet i u riječima psalmista: „Raduj se, nebo, i kliči, zemljo!“ (Ps 96,11)

Psalmist i svetkovina Božića pozivaju nas na radost koja se temelji na rođenju i otajstvu života, na obraćenju  i ponovnome promišljanju o Božjoj prisutnosti u našemu životu i radu. I ovogodišnja nam je proslava Božića prigoda da u Gospodinu obnovimo svoj život i snagu svoje vjere, da  zahvalimo Bogu za svoje rođenje i rođenje svake osobe, ali, još više, i da molimo za sve one koji podupiru smrt nerođene djece zbog svoje sljepoće, koja se možda temelji na nevjeri, površnoj vjeri ili na nepoznavanju i odbacivanju Boga.

U ovo neobično vrijeme raznih susreta, doživljaja i iskustava s pandemijom zarazne bolesti COVID-19, potrebno je ne zaboraviti da su Bog Otac i njegov Jedinorođenac postojali i prije ove  bolesti, na što nas lijepo podsjeća sveti Ivan u proslovu svog Evanđelja (Iv 1,1 -18), a postojat će i poslije nje. Ta je bolest, kao i mi, prolaznik na ovoj zemlji. No u toj smo prolaznosti okrenuti neprolaznome i vječnome Ocu, koji nas zamilova u Ljubljenome (Ef 1,6), u svom Sinu, po kojemu smo ne samo njegov rod, kako kaže evanđelist Luka, nego u kojemu „živimo, mičemo se i jesmo“(Dj 17,28). Važno je u ovoj stvarnosti biti toga svjestan i ne predati se zamoru i pesimizmu; važno je ne promatrati sve očima onih koji sve gledaju i mjere materijalizmom kojega u osobnom, obiteljskom i društvenom životu stavljaju ispred  ljudskoga života. Papa Franjo nas u svojoj pobudnici Radujte se i kličite lijepo ohrabruje ovim riječima: „Ima teških trenutaka kad se sjena križa nadvije nad naše živote, ali ništa ne može ugušiti nadnaravnu radost, koja  ‘prolazi kroz prilagodbe i mijene, ali uvijek ostaje, bar poput tračka svjetla koje izbija iz našega osobnog uvjerenja da smo, bez obzira na sve, beskrajno ljubljeni’. Ta radost donosi duboku sigurnost, spokojnu nadu i duhovno ispunjenje koje svijet ne može razumjeti niti cijeniti“  (br. 125).

Poštovana braćo, sve vas iskreno pozivam da u ove dane Božića zahvalimo Bogu  za vjernike i osobe svih profesija, a posebno za liječnike i medicinsko osoblje,  koji na različite načine svjedoče  Kristovu blizinu osobama u nevolji, bolesti i nemoći. Osim toga zahvalimo Bogu i za naše djelovanje u pastoralu i apostolatu po kojemu su mnogi vjernici primili i primaju milosno djelovanje svetih sakramenata, u kojima otkrivaju blizinu Božje ljubavi i prisutnosti. Naš apostolat i pastoralno djelovanje izviru iz otajstva Božića, iz otajstva života, iz ljubavi prema Sinu Božjemu i iz ljubavi prema svakom životu i stvorenju, kako nas uči i naš utemeljitelj sv. Franjo Asiški: „Hvaljen budi, Gospodine moj, sa svim stvorenjima svojim!“ (Pohvale stvorova)

Sa sviješću da smo i nadalje pozvani biti navjestitelji Božje ljubavi, života, radosti i nade te sa zahvalnošću Bogu gledati u svjetlu budućnost koju nam donosi i obasjava  novorođeni Spasitelj  svijeta, želim vam svima čestit Božić i blagoslovljenu novu 2021. godinu!

Zagreb, 18. prosinca 2020. god.

Fra Ivo Martinović, provincijal