Franjevci trećoredci glagoljaši

Projekt „CRO Laudato si’ ‒ o brizi za naš dom“

Projekt „CRO Laudato si’ ‒ o brizi za naš dom“ odobrilo je Hrvatsko katoličko sveučilište (HKS) kao dio svog plana i djelovanja. Ono ga provodi u suradnji s nacionalnim bratstvima Franjevačkoga svjetovnog reda i Franjevačke mladeži u Hrvatskoj. Započeo je 10. prosinca 2019., a trajat će do kraja studenog ili početka prosinca 2020. Voditelj projekta je dr. sc. Zoran Turza, docent na Katedri za teologiju Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, u suradnji s članovima projektnog tima u kojem su stručnjaci s HKS-a, s nekoliko fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i drugi. Glavna projektna platforma je Facebook stranica „CRO Laudato si’“, pokrenuta na početku projekta, 10. prosinca; ta je stranica 5. ožujka dosegla je broj od 1500 prijatelja, a potkraj ožujka pratilo ju je 1644 osobe.

Ciljevi

Ovaj projekt, na tragu enciklike pape Franje „Laudato si’ ‒ O brizi za zajednički dom“ (2015.) kao i crkvenog nauka njegovih prethodnika, ima za cilj potaknuti sudionike projekta, ali i širu javnost, na usvajanje novih životnih navika, promicati „cjelovitu ekologiju“ i zagovarati „ekološko obraćenje“, utemeljeno na kršćanskoj antropologiji. Nadahnjuje se i primjeron sv. Franje Asiškog koji je, živeći stvarnost novog života u Kristu, ”vidio” već sada uključenost svih stvorenja u Božji plan spasenja. Osim toga projekt se vodi načelom povezanosti ekološke krize s moralnom krizom čovjeka i načelom da briga za okoliš uvijek podrazumijeva i brigu za dostojanstvo svake ljudske osobe. Stavljajući u središte života tehnički i ekonomski napredak, suvremeni se čovjek izložio opasnosti nepoštivanja dostojanstva ljudske osobe i stvorenoga svijeta. Briga za okoliš podrazumijeva ljubav prema Bogu i brigu za ljude.

Aktivnosti

Jedan dio projekta sastoji se od jednostavnih aktivnosti tijekom sedam mjeseci na koje se potiče sudionike u projektu i sve zainteresirane. Nakon tih aktivnosti sudionike se putem anketnih upitnika (on line) ispituje u kojoj su mjeri sudjelovali u pojedinoj aktivnosti. Dosada su ostvarene dvije aktivnosti: poštivanje neradne nedjelje (prosinac-siječanj) i štednja energije za grijanje kućanstava (veljača). U ožujku je u tijeku aktivnost štednje vode, a u planu su još tri aktivnosti: izbjegavanje bacanja hrane (travanj), štednja električne energije (svibanj) i izbjegavanje uporabe plastike (lipanj).

Znanstveno empirijsko istraživanje

Od 1. ožujka do kraja 1. lipnja provest će se empirijsko znanstveno istraživanje sociološkog karaktera koje će među ispitanicima (plan je 2000) istražiti informiranost o ekološkim problemima, poznavanje enciklike Laudato si’ te stavove o spremnosti na promjene navikâ kojima se može pripomoći u očuvanju okoliša. Voditeljica istraživanja je dr. sc. Miriam Mary Brgles s Odjela za sociologiju HKS-a. Anketa će se moći ispuniti na Facebook stranici projekta odnosno preko posebne e-poveznice (linka), koja se nalazi i na Facebook stranici „CRO Laudato si’“. Anketu mogu ispuniti svi koji to žele; uvjet je da su stariji od 18 godina i da prebivaju u Hrvatskoj. Za one koji ne koriste računalo organizirani su anketari koji će osobno posjetiti ispitanike. Rezultati istraživanja predstavit će se na međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji na HKS-u pri kraju ove godine, kojom će ovaj projekt i završiti.

Dosadašnji skupovi i promicanje Projekta

Prethodno Nacionalno vijeće Franjevačkog svjetovnog reda prihvatilo je sudjelovanje Hrvatskoga nacionalnog bratstva OFS-a u projektu u rujnu 2019., a projekt je predstavljen na nacionalnom izbornom kapitulu OFS-a u listopadu. Osmi tečaj o socijalnom nauku Crkve 30. studenog 2019., koji se priređuje za članove OFS-a, bio je posvećen uvođenju sudionika u ovaj projekt. (Održana s predavanja „Ekološki problemi ‒ stanje stvari“, prof. dr. sc. Dinko Puntarić; „Vizija novog stila života prema papi Franji“, doc. dr. sc. Zoran Turza). Početkom prosinca nova nacionalna ministra OFS-a Anđa Slunjski i nacionalna predsjednica Frame Ana Matić uputili su svojim članovima poziv na sudjelovanje u projektu, prilažući osnovne informacije o projektu i upute za sudjelovanje u njemu. Prije početka projekta, 9. prosinca, održan je na HKS-u sastanak Projektnog tima. Uvodnu riječ održao je rektor dr. Željko Tanjić. U okviru projekta održan je na HKS-u 18. siječnja 2020. znanstveno- stručni skup „Savez između čovječanstva i okoliša“ na kojem su uz članove Projektnog tima sudjelovali članovi OFS-a i Frame iz više područnih bratstava te ostali zainteresirani za temu. Održana su sljedeće izlaganja: Briga za dom prema Knjizi postanka (dr.sc. Đurica Pardon), Socijalni nauk Crkve i enciklika Laudato si’ (doc. dr. sc. Dubravka Petrović Štefanac), Tlo i opstanak civilizacije (prof. dr. sc. Ivica Kisić), Štednja vode (prof. dr. sc. Dinko Puntarić), Štednja energije (dr. sc. Julije Domac), Utjecaj plastike na bioraznolikost i globalno zagrijavanje (prof. dr. sc. Valerije Vrček). Poslijepodnevni rad s članovima OFS-a i Frame bio je posvećen daljnjem upućivanju u provođenje projekta i vrednovanju prvih aktivnosti tijekom prosinca i siječnja.

U okviru projekta 14. nacionalni tečaj za asistente OFS-a i Frame bio je posvećen sudjelovanju asistenata i članova OFS-a i Frame u očuvanju okoliša i u ovom projektu. Održana su predavanja „Teološka utemeljenost enciklike Laudato si’“ (dr. Zoran Turza), „Cjelovita ekologija i Laudato si’‒ stvaranje nove društvene paradigme“ (doc. dr. sc. Andreja Sršen) te predavanja dr. Ivice Kisića i dr. Valerija Vrčeka, koja su oni već bili održali i na spomenutom znanstveno-stručnom skupu HKS-a u siječnju.

Projekt i njegovi ciljevi nekoliko su puta predstavljeni i u medijima. U emisiji Radio Marije 22. siječnja sudjelovali su voditelj dr. Zoran Turza, nacionalna ministra OFS-a Anđa Slunjski i nacionalna predsjednica Frame Ana Matić. U emisiji Argumenti HKR-a 11. veljače sudjelovali su dr. Turza, Anđa Slunjski i fra Vladimir Vidović, OFMConv, nacionalni asistent OFS-a. U emisiji Branimira Bilića „Hrvatska za 5“ na Prvom programu HTV-a 17. ožujka, na temu „Ekološka kriza kao duboka moralna kriza“, sudjelovali su, uz Marijanu Petir, članovi Projektnog tima dr. Đurica Pardon, dr. Ivica Kisić i dr. Andreja Sršen te studentice HKS-a Marta Šuća, Paula Zujić i Mia Tomić.

fra Zvonimir Brusač, TOR