Franjevci trećoredci glagoljaši

Preminuo fra Josip Mazić

 

U samostanu sv. Mihovila u Zadru  preminuo je 18. svibnja 2022. fra Josip Mazić, redovnik i svećenik naše Provincije u 85. godini života, 63. godini redovništva i 54. godini svećeničke službe.

Rođen je 10. ožujka 1938. g. u Preku na otoku Ugljanu od oca Stanka i majke Tomice, rođene Marcelić. Poslije osnovne škole u rodnome mjestu i trogodišnje industrijske škole u Zadru pristupio je 1957. g.  Provinciji franjevaca trećoredaca kao sjemeništarac u Samostanu sv. Franje Ksaverskoga u Zagrebu. Klasičnu gimnaziju pohađao je na Interdijecezanskoj srednjoj školi za spremanje svećenika u Zagrebu i Nadbiskupijskoj srednjoj školi za spremanje svećenika u Zadru. Prve redovničke zavjete položio je 13. kolovoza  1959., a svečane, doživotne zavjete 28. kolovoza 1964. g. Poslije filozofsko-teološkog studija u Zagrebu zaređen je za svećenika u zagrebačkoj katedrali 29. lipnja 1968. g.

Kao mladomisnik obnašao je dužnost pomoćnika u Župi sv. Ivana u Zadru. Zatim je tijekom gotovo pet desetljeća djelovao u Njemačkoj. Bio je kapelan u njemačkim župama u Gelsenkirchenu i Duisburgu (1969. ‒ 1980.), upravitelj hrvatske katoličke misije u Duisburgu (1980. ‒ 1982.), župnik u Gelsenkirchenu – Bueru (1982. ‒ 1984.), župnik u Offenburgu-Bohlbachu (1986. ‒ 2008.) te kapelan u samostanu franjevki Božanskog Srca Isusova u Gengenbachu (2008. ‒ 2019.). Od 1984. do 1986. bio je gvardijan Samostana sv. Franje u Rijeci (Pehlin). U rujnu 2019. vratio se u Hrvatsku, u samostan sv. Mihovila u Zadru, u kojem se, s drugim redovnicima, uključio u pastoral sakramenta pomirenja.

Sprovod je u ponedjeljak, 23. svibnja, u 12:00 sati na gradskom groblju u Zadru. Sveta misa zadušnica slavit će se nakon sprovoda u samostanskoj crkvi sv. Mihovila u Zadru.