Franjevci trećoredci glagoljaši

Preminuo fra Josip Baričević

U petak, 8. prosinca 2023. u Zagrebu je, u KBC-u Rebro, poslije duge bolesti, okrjepljen svetim sakramentima ‒ u 86. godini, 69. godini redovništva i 60. godini svećenike službe ‒ preminuo fra Josip Baričević, redovnik i svećenik Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša,  član Samostana sv. Franje u Odri i dugogodišnji nastavnik na Katehetskom institutu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu.

Rođen je 11. lipnja 1938. u Lunu na Pagu u brojnoj katoličkoj obitelji. Četverogodišnju osnovnu školu završio je u rodnome mjestu. Šest razreda klasične gimnazije završio je u Interdijecezanskoj sredjoj vjerskoj školi u Zagrebu (Šalata),  sedmi u nadbiskupijskoj klasičnoj gimnaziji u Splitu, a osmi u nadbiskupijskoj klasičnoj gimnaziji u Zadru (1957.). Diplomirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 1965. godine.

Prve redovničke zavjete položio je  1955., a svečane, doživotne 1961. godine. Za svećenika je zaređen 1964. g. u Zagrebu. Bio je jednu godinu redovnički odgojitelj u samostanu sv. Franje Ksaverskog u Zagrebu (1972. – 1973.), a zatim je, do kraja života, živio i radio u samostanu u Odri (Zagreb). Bio je član Provincijske uprave franjevaca trećoredaca 1980. ‒ 1984.

Završivši studij francuskoga i njemačkog jezika na Filozofskom fakultetu u Zadru, magistrirao je na Katehetskom institutu u Bruxellesu (1972.). Doktorirao je na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 1986. godine.  Vrativši se s poslijediplomskog studija radio je kao predstojnik Pastoralno-katehetske službe Kršćanske sadašnjosti, bio zauzeti promicatelj katehetske obnove te dugogodišnji nastavnik Katehetskog instituta (1981. – 2005.) i njegov predstojnik (1999. – 2005.). Autor je, sa suradnicima, niza vjeronaučnih udžbenika-katekizama za djecu osnovnoškolske dobi, suautor udžbenika iz hrvatskoga jezika i kulture za dopunsku nastavu u inozemstvu (Riječ hrvatska. Čitanka 5/6, 1991.) te suautor Hrvatske početnice (izdanje Školske knjige 1993.)  Zauzeto je surađivao u pripremi i uvođenju školskoga vjeronauka poslije komunističke vladavine.

Sprovod fra Josipa Baričevića bit će u Zagrebu, na Mirogoju, u četvrtak, 14. prosinca 2023. u 11:40 sati, a sveta misa zadušnica slavit će se nakon sprovoda u crkvi sv. Franje Ksaverskoga u Zagrebu.

 

fra Zvonimir Brusač