Franjevci trećoredci glagoljaši

Preminuo fra Gabrijel Badurina

Fra Gabrijel Badurina, redovnik i svećenik naše Provincije, preminuo je poslije duge bolesti u četvrtak, 12. studenog 2020., poslijepodne u Kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu u 86. godini života, 69. godini redovništva i 59. godini svećeničke službe.

Bio je član Samostana sv. Pavla Pustinjaka na otočiću Školjiću kraj Preka, a od početka 2018. je radi oporavka boravio u Samostanu sv. Franje u Odri (Zagreb).

Rođen 19. siječnja 1935. u Lunu na Pagu od oca Romula i majke Kleofine, rođene Šanko. Osnovnu školu završio je u Lunu 1947., niže razrede crkvene klasične gimnazije u Zagrebu 1951., a više u Splitu 1955. Prve redovničke zavjete položio je 1952., a svečane, doživotne 1958. Filozofsko-teološki studij završio je 1963. na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 1962. u Zagrebu.

Bio je župni pomoćnik u Preku na Ugljanu (1963. ˗ 1966.), kapelan u hrvatskoj Župi sv. Nikole  u Millvaleu, Pittsburgh, SAD (1966. – 1971.), župnik Župe Srca Isusova u McKeesportu, SAD (1971. – 1994.), voditelj Hrvatske katoličke misije u Washingtonu (1994. – 1999.) te župnik u Millvaleu (1999. – 2009.). U Povjereništvu Provincije u SAD-u bio je povjerenik (1972. – 1984. i 2001. – 2009.) i prvi savjetnik (1984. – 1993.). Poslije povratka u Hrvatsku živio je i djelovao u Samostanu sv. Franje Ksaverskoga u Zagrebu kao kapelan Doma za starije osobe Ksaver i ispovjednik (2009. – 2013.), a poslije toga premješten je u samostan na Školjiću.

Informacija o sprovodu poslat će se kasnije.