Franjevci trećoredci glagoljaši

Postavljaju se skele u potresom oštećenoj crkvi sv. Franje Ksaverskoga u Zagrebu

Radnici tvrtke „Graditelj svratišta d.o.o.“ iz Zagreba počeli su 24. kolovoza 2020. postavljati skele u lađi barokne crkve sv. Franje Ksaverskoga u Zagrebu (1748. ‒ 1752.), oštećene u potresu 22. ožujka ove godine. U istoimenom je samostanu uz tu župnu i samostansku crkvu i sjedište Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša.

Te skele će ‒ osim za kasnije radove na cjelokupnoj sanaciji crkve ‒ služiti i za radove uklanjanja, podupiranja i imobilizacije oštećenih dijelova zgrade; o jednim i drugim radovima govori se i u službenome stručnom mišljenju i smjernicama Gradskoga zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. Radovi podupiranja, imobilizacije i drugi osigurat će uvjete za spomenutu sanaciju crkve radi njezine zaštite od jačih potresa.

U pripremnim radovima tijekom lipnja i srpnja, prema smjernicama spomenutoga Gradskog zavoda,  velikim su OSB pločama obloženi barokni oltari, nepomični inventar i pod crkve, kako bi ih se zaštitilo u slučaju novih potresa i u nastavku radova na obnovi. Crkvene klupe iznesene su još poslije Uskrsa.

Demontirane su i u poseban prostor smještene velike orgulje. One su se nalazile na zidu  glavnoga pročelja koji se zbog potresa počeo odvajati od uzdužnih zidova crkve. Demontirani su i ispovjedaonica, unutrašnja ulazna vrata i veliki središnji luster. Tako je prostor crkvene lađe pripremljen za postavljanje skelâ.

Liturgijska slavlja neće se moći održavati u crkvi ni nakon postavljanja skelâ jer će one ispuniti cijeli prostor crkvene lađe. Održavat će se tek kada crkva bude u cijelosti sanirana i obnovljena. Do tada će se za život i potrebe župe i samostana koristiti „Dvorana biskupa Srećka“ koja se nalazi uz crkvu.  (Z. B.)