Franjevci trećoredci glagoljaši

Poruka generalnog ministra TOR-a povodom pandemije

Rim 13. ožujka 2020.

Draga braćo,
Gospodin vam dao mir!

GLOBALNA KORIZMA

S prozorâ Generalne kurije obično možemo svakog dana vidjeti tisuće osoba koje putuju autobusom ili prolaze Ulicom carskih trgova (Via dei Fori Imperiali): stanovnike Rima, turiste, hodočasnike itd. No od prošle nedjelje, 8. ožujka, u toj je poznatoj ulici sve manji broj prolaznika. Ovih je dana talijanska vlast, kao i vlasti mnogih drugih zemalja, donijela razne odluke radi sprječavanja prenošenja novoga koronavirusa, čiji je nastanak bio predmet znanstvenih kontroverzija i čije je širenje uzrokovalo tisuće mrtvih i mnoge štete cijelom svjetskom stanovništvu. Svjetska zdravstvena organizacija je 11. ožujka naglo proširenje virusa COVID-19 proglasila svjetskom pandemijom. Projekcije njezina daljnjeg širenja nisu ohrabrujuće; svakog se dana naime virus pojavljuje na novim mjestima.

Danas, 13. ožujka, Vikarijat Rimske biskupije izdao je dekret koji potiče vjernike da se pridržavaju „smjernica Dekretâ Predsjedništva Vijeća ministara koje su proglašene ovih posljednjih dana, posebno onih iz tzv. Dekreta ‘#Ostajem kod kuće#’. Zbog toga su vjernici oslobođeni od obveze sudjelovanja u bogoslužju nedjeljom i zapovjednim blagdanima.“ Osim toga do 3. travnja „ostaju zatvorene za javnost nežupne crkve i općenito sve zgrade bilo koje vrste namijenjene bogoštovlju; ostaju naprotiv otvorene župne crkve, crkve koje su sjedište dušobrižničkih misija te druge crkve koje su po svom statusu s njima izjednačene. Ostaju također otvoreni oratoriji kanonski osnovanih zajednicâ (redovničkih, monaških i drugih; usp. kan. 1223), ali samo za one skupine-zajednice koje u njih redovno dolaze jer prebivaju ili borave u tom mjestu; zabranjuje se pristup vjernicima koji nisu stalni članovi spomenutih zajednica.“ Za mnoge su od nas ovi oblici mjera bolni, ali su potrebni radi zaštite zdravlja svih.

U ovom času u samostanu-bazilici svetih Kuzme i Damjana živimo nas šestorica braće. Općenito smo dobrog zdravlja, iako zimska klima nije neke od nas poštedjela od lake prehlade. Budući da poštujemo različite mjere opreza i pravila ponašanja, čini se da se koronavirus, Bogu hvala, za sada nije izravno ”zainteresirao” za nas.

Mogli bismo reći da je sadašnja pandemija postala jedna vrsta globalne korizme jer su nas mnogovrsni ljudski gubitci i ograničenja aktivnostī u više zemalja prisilili na neočekivane prilagodbe u našem životu i stavili pred ozbiljna razmišljanja o sadašnjosti i budućnosti naših života i svijeta. Izvanredno stanje u zdravstvu stvorilo je nesigurnost i zabrinutost kod mnogih. Molit ćemo, dakako, za sve žrtve i njihove najbliže te također za one koji velikodušno rade pomažući svima koji su zaraženi ovim virusom, kao što su liječnici, medicinske sestre, istraživači, javni djelatnici i drugi.

Bez obzira na uspjehe i pogrješke onih koji imaju društvenu i političku odgovornost za djelovanje u ovoj situaciji i s kojima svi moramo surađivati kako bismo umanjili negativne posljedice ove pojave, cijelo bi čovječanstvo napravilo dobar korak kad bi ovaj veliki znak vremena interpretiralo kao jasni i snažni poziv Boga života i povijesti na obraćenje: obraćenje od egocentrizma i etnocentrizma prema istinskoj osjetljivosti za sveopće bratstvo i solidarnost; obraćenje od života ispunjenog užurbanošću, života kojemu nedostaje smisao, prema životu usmjerenom na bitne stvari koje daju smisao svemu ostalom; obraćenje od površne i prigodne religioznosti prema dubokom zajedništvu s Bogom živim; obraćenje od konzumizma koji dehumanizira i zarobljava, prema velikodušnom i radosnom djelovanju na izgradnji novoga društva u kojem će prebivati mir i pravda; obraćenje od života u kojem prevladava načelo komocije prema životu koji daje najbolje od sebe, tako da svi imaju život; obraćenje od ideologija koje indoktriniraju i dijele osobe prema vrjednotama i načelima koji pomažu razviti osjetljivost za slobodu i osobnu odgovornost i koji promiču istinsko jedinstvo; obraćenje od sustavâ, običajâ i zakonâ koji vode čovječanstvo k samouništenju, prema drugačijemu poretku koji čuva i promiče ljudski život, koji je Krist otkupio, te dobro našega zajedničkog doma, prebivališta stvorenjâ koja iščekuju dan slavnog objavljenja sinova Božjih.

Kao franjevci pokornici možemo u ovoj situaciji vidjeti veliku priliku za življenje naše karizme u stanovitoj novoj perspektivi: neki od nas gotovo u stanovitoj samostanskoj ”klauzuri” koja, ipak, može biti vrlo produktivna; u bratskoj blizini, premda poštujući preporučene mjere opreza; u redovitijoj i meditativnijoj molitvi; u dubljem slušanju Božje riječi; u mirnijem i plodonosnijem studiju; u preglednijem planiranju itd. Bilo mi je drago vidjeti neku našu braću koja na društvenim mrežama izravno prenose ”privatno slavlje” euharistije jer vjernici ne mogu doći u njihovu crkvu. Mi koji živimo u Generalnoj kuriji također smo primili poruke od neke braće i vjernika laikâ u kojima se oni zanimaju za našu situaciju i izražavaju svoju spremnost da mole za nas i za sve na koje se odnosi ova situacija. Hvala od srca. Iako u sadašnjoj situaciji nismo mogli izravno komunicirati sa svakim od vas, znajte da vas nosimo u srcu i svih vas se sjećamo u našim svagdašnjim svetim misama ovdje u bazilici svetih Kuzme i Damjana. Nastavimo moliti jedni za druge i za Božji narod kojega u nekim mjestima sada ne možemo izravno pratiti, ali evanđeoskom kreativnošću možemo hraniti njegov duh i vjeru. Molimo također da političke i civilne vlasti znaju kako će očuvati i zaštititi opće dobro u ovim teškim vremenima.

Kao Isusovi sljedbenici, posred trpljenja i nesigurnosti mnogih osoba, budimo svjedoci nade koja izvire iz naše vjere u Onoga koji je pobijedio smrt i grijeh otkrivajući nam posljednje horizonte života i ljudske povijesti. U njemu i po njemu znamo da Otac svega svijeta ne napušta svoje ljubljene sinove i kćeri, nego ih vodi u istinski život:

„Ja sam s vama u sve dane ‒ do svršetka svijeta.“ (Mt 28,20)

Bratski vas pozdravljam,

fra Amando Trujillo TOR
generalni ministar