Franjevci trećoredci glagoljaši

Pobožnost križnoga puta na Ksaveru

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

I ove će se korizme na zagrebačkome Ksaveru održavati tradicionalna pobožnost Križnoga puta svake nedjelje s početkom u 16 sati.