Franjevci trećoredci glagoljaši

Održan susret gvardijana i članova Provincijske uprave

 

U samostanu sv. Franje Ksaverskoga u Zagrebu je 7. i 8. ožujka 2023. pod vodstvom provincijala fra Ive Martinovića održan redovni susret gvardijanâ i članova Provincijske uprave. Provincijal se nakon pozdrava osvrnuo na život i djelovanje provincije u prošloj godini, istaknuo značajnije događaje i činjenice te pozvao gvardijane da, polazeći od godišnjih izvješća poslanih Provincijalatu, informiraju sudionike susreta  o životu i djelovanju u svojim samostanima.

U prvom dijelu susreta provincijski koordinator za trajnu formaciju fra Zvonimir Brusač predstavio je „Franjevačku obljetnicu 2023. ‒ 2026.“ i njezine sadržaje i ciljeve. U njoj će se obilježiti 800. obljetnice važnih događaja u posljednjim godinama života sv. Franje Asiškoga: obljetnice odobrenja franjevačkoga Potvrđenog pravila i Franjina Božića u Grecciu (1223.), dara stigmi sv. Franji (1224.), njegove Pjesme stvorova (1225.) i njegova prijelaza – smrti (1226.). Prikazao je i priručnik „Jedna obljetnica organizirana i slavljena u više obljetnica 2023. – 2026.“, koji je 2022. g. objavila Konferencija Franjevačke obitelji, s njegovim sadržajima i smjernicama za rad u početnoj i trajnoj formaciji u svakoj godini Franjevačke obljetnice; ta je građa pomoć za produbljivanje franjevačkoga  karizmatskog identiteta, što je jedan od glavnih ciljeva obilježavanja tih obljetnica.

Nazočni su gvardijani prikazali i interpretirali godišnja izvješća iz svojih samostana, a pročitana su izvješća iz samostana čiji poglavari nisu mogli sudjelovati te izvješća iz triju župa koje su povjerene provinciji, a koje nemaju sjedište u samostanu. Susret je bio prilika za razmjenu razmišljanja i iskustava o redovničkom životu i radu, obnašanju službe gvardijana, o poteškoćama na koje se nailazi te o novim mogućnostima i izazovima koji se javljaju u naše vrijeme. Redovnici provincije žive i djeluju u trinaest samostana i deset župa u Hrvatskoj, od kojih sedam imaju sjedište u samostanu.

Na susretu je potvrđeno da se u rujnu 2023. planira provincijsko hodočašće u Svetu zemlju te su dane praktične smjernice za pripremu na to hodočašće.

fra Zvonimir Brusač