Franjevci trećoredci glagoljaši

Održan Provincijski kapitul

 

U samostanu sv. Franje Ksaverskoga u Zagrebu održan je od 6. do 9. travnja 2021. g. Kapitul Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša. Na Kapitulu, pod predsjedanjem generalnoga vikara Trećega samostanskog reda sv. Franje i generalnoga vizitatora fra Seana O. Sheridana, sudjelovala su dvadeset i trojica redovnika.

Provjera antigenskim testom neposredno prije Kapitula pokazala je da su svi njegovi članovi i svi koji su u vrijeme Kapitula trebali boraviti u samostanu bili negativni na bolest COVID-19.  Svagdašnja kontrola temperature tijekom Kapitula pokazala je da nije došlo do zaraze sudionika te se Kapitul, s obzirom na sadašnju pandemiju, odvijao bez teškoća od početka do kraja.

Kapitul je započeo u utorak, 6. travnja, u jutarnjim satima euharistijskim slavljem kojim je predsjedao provincijal fra Ivo Martinović, a na kojemu je propovijedao fra Sean, te euharistijskim klanjanjem i zazivom Duha Svetoga. Poslije toga su u službu uvedeni ponovno izabrani provincijal fra Ivo Martinović, novi provincijski vikar fra Branko Lovrić te ostali provincijski vijećnici, članovi nove Provincijske uprave: fra Zvonimir Brusač, fra Matej Jovanovac, fra Branko Janjić i fra Ivan Paponja.

Tijekom sljedećih dana održavale su se svako prijepodne i poslijepodne kapitulske sjednice na kojima su članovi Kapitula raspravljali o važnim temama za život i budućnost Provincije. Najprije su predočena izvješća generalnoga vizitatora fra Seana Sheridana i provincijala fra Ive Martinovića, a zatim i izvješća iz različitih polja života i djelovanja Provincije u proteklom četveroljeću (briga za zvanja, početna formacija, trajna formacija i redovnička duhovnost, apostolat i pastoralni rad, ekonomija i građenje, kulturna baština i druga).

Poslijepodne drugog dana Kapitula bilo je posvećeno temi „Zaštita maloljetnih i ranjivih osoba“. Mr. sc. Marina Šijaković, voditeljica Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba, pri Hrvatskome katoličkom sveučilištu, održala je uvodno izlaganje. Najprije je prikazala i definirala vrste zlostavljanja maloljetnih i ranjivih osoba (fizičko, emocionalno i spolno zlostavljanje, zlostavljanje u savjesti, zanemarivanje), profil zlostavljačâ te posljedice zlostavljanja kod djece i ranjivih osoba. U nastavku je istaknula važnost cjelovite početne formacije redovnika i svećenika, koja treba obuhvaćati duhovnu, intelektualnu, pastoralnu te posebno dobru ljudsku formaciju. Na kraju su sudionici Kapitula imali priliku za razgovor i pitanja o ovoj aktualnoj temi. Nakon nje je izlaganje održao predsjedatelj Kapitula fra Sean O. Sheridan, vikar Reda i generalni vizitator te također ravnatelj Ureda Reda za zaštitu maloljetnih i ranjivih osoba. On je prikazao aktualne crkvene dokumente i propise o toj temi te odredbe zakonodavstva Reda, kojima se uređuju pristup i postupci na području zaštite i promicanja dobrobiti maloljetnih i ranjivih osoba u kontekstu života i djelovanja Crkve i redovničkih zajednica.

U drugom dijelu Kapitula, u radu u tematskim skupinama i na zajedničkim sjednicama, raspravljalo se o  smjernicama za život i djelovanje Provincije i za rad njezine  nove uprave. Na kraju je, u petak, 9. travnja, usvojeno jedanaest odluka i  sedam preporuka Provincijskoga kapitula za daljnji hod i poslanje Provincije u sljedeće četiri godine.

Na posljednjoj sjednici Kapitula 9. travnja poslijepodne završne govore održali su predsjedatelj Kapitula fra Sean Sheridan i provincijal fra Ivo Martinović. Kapitul je završen pjevanjem himna Tebe Boga hvalimo i zahvalnom molitvom.

fra Mirko Mišković – fra Zvonimir Brusač