Franjevci trećoredci glagoljaši

Nove adrese elektroničke pošte uprave Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša

 

 

Od 21. svibnja 2020. u funkciji su nove adrese elektroničke pošte Provincijalata franjevaca trećoredaca i tajništva Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša.

E-adresa Provincijalata je: provincijalat@franjevcitrecoredci.hr

E-adresa tajništva je: tajnistvo@franjevcitrecoredci.hr

Uz novu e-adresu Provincijalata u funkciji će biti i već postojeća e-adresa: provincijalat.tor@zg.t-com.hr