Franjevci trećoredci glagoljaši

Izabrani provincijski vikar i provincijski vijećnici franjevaca trećoredaca

 

U sjedištu Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša, Samostanu sv. Franje Ksaverskoga u Zagrebu, generalni vikar franjevaca trećoredaca fra Sean Sheridan je 14. veljače 2021., na završetku kanonskoga pohoda, otvorio glasovnice za izbor provincijskoga vikara i provincijskih vijećnika.

Redovnici Provincije izravnim su glasovanjem za provincijskoga vikara izabrali fra Branka Lovrića, za provincijske vijećnike fra Zvonimira Brusača, fra Mateja Jovanovca, fra Branka Janjića i fra Ivana Paponju, a generalni vikar je potvrdio izbor.

Izabrani će, s ranije izabranim provincijalom fra Ivom Martinovićem, biti uvedeni u službu na početku Provincijskoga kapitula u vazmenome tjednu u travnju ove godine. Mandat nove provincijske uprave traje četiri godine.