Franjevci trećoredci glagoljaši

Godišnji susret gvardijana i provincijske uprave

U samostanu sv. Franje Ksaverskoga u Zagrebu, sjedištu Provincije, održat će se 2. i 3. ožujka 2020. godišnji susret gvardijanâ ‒ samostanskih poglavara i provincijske uprave. Prijepodne prvog dana bit će posvećeno temama trajne formacije, a u nastavku susreta gvardijani će iznijeti svoja izvješća i iskustva. Susret će završiti razgovorom i završnim obraćanjem provincijala fra Ive Martinovića. Početak je prvog dana u 9,00 sati.