Franjevci trećoredci glagoljaši

Godišnji susret gvardijana i članova Provincijske uprave

U samostanu sv. Franje Ksaverskog u Zagrebu održan je 26. i 27. veljače 2024. pod vodstvom provincijala fra Ive Martinovića godišnji susret gvardijanâ i članova Provincijske uprave franjevaca trećoredaca. Sudjelovali su svi članovi uprave i deset gvardijana (trojica nisu mogla doći).

Provincijal je u uvodu istaknuo vrijednost tog susreta za rast u zajedništvu, međusobnom informiranju i trajnoj formaciji. Zatim je iznio zapažanja sa svoga kanonskog pohoda braći, samostanima i kućama Provincije 2023. g. te pregled važnijih događaja i novosti u Provinciji tijekom prošle godine.

U prvom dijelu susreta provincijski vikar fra Branko Lovrić održao je dva izlaganja na tragu nedavnog jubileja „100 godina franjevaca trećoredaca glagoljaša na Svetom Ksaveru u Zagrebu 1923. – 2023.“: Okolnosti dolaska franjevaca trećoredaca u Zagreb i početka prebivanja na Svetom Ksaveru i Pregled povijesti redovničke zajednice na Svetom Ksaveru prema kroničkim zapisima 1923. – 1960. U drugom izlaganju posebno je prikazao faze građenja samostanskoga kompleksa oko crkve: 1925., 1931. ‒ 1933., 1938. ‒ 1939.

U drugom dijelu gvardijani su prikazali godišnja samostanska Provincijalatu informirajući o redovničkom životu i djelovanju u samostanu, o važnijim događajima i novostima u prošloj godini te o planovima za blisku budućnost.

U završnoj riječi provincijal fra Ivo Martinović je, između ostalog, naglasio važnost sudjelovanja u životu i programima Provincije, na susretima na provincijskoj razini i, posebno, u aktivnostima na danas važnom području brige za nova redovnička zvanja.

 

(tekst: fra Zvonimir Brusač)