Franjevci trećoredci glagoljaši

Fra Ivo Martinović ponovno izabran za provincijala

U izravnome glasovanju braće redovnika naše Provincije putem poslanih glasovnica fra Ivo Martinović je apsolutnom većinom glasova izabran za provincijala u sljedeće četiri godine. To će biti njegov drugi mandat u toj službi.

Otvaranju glasovnica je 17. siječnja 2021. u sjedištu Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša u Samostanu sv. Franje Ksaverskoga u Zagrebu predsjedao mnogopoštovani fra Shean Sheridan, TOR, generalni vikar franjevaca trećoredaca i generalni pohoditelj, te je ujedno i potvrdio izbor. On će u sljedeća četiri tjedna  u kanonskom pohodu posjetiti svu braću i sve samostane i kuće u  Provinciji i susresti se s mjesnim ordinarijima u nadbiskupijama i biskupijama u kojima žive i djeluju franjevci trećoredci.

Slijedi, na isti način, izbor provincijskoga vikara i četvorice provincijskih vijećnika. Provincijal i članovi nove provincijske uprave bit će uvedeni u službu na kraju Provincijskoga kapitula u vazmenom tjednu u travnju ove godine.

Fra Ivo Martinović rođen je 28. lipnja 1965. g. u Županji. Odrastao je i niže je razrede osnovne škole završio u Matićima u župi Tolisa, u Bosni i Hercegovini, a više razrede u susjednoj Oštroj Luci. U sjemenište franjevaca trećoredaca primljen je 1980. g., klasično gimnazijsko školovanje završio je u Interdijecezanskoj srednjoj školi za spremanje svećenika u Zagrebu te diplomirao na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Svečane redovničke zavjete položio je 1990. g. u Zagrebu, a za svećenika je zaređen 1992. g. također u Zagrebu. Bio je župni vikar u Belišću, Splitu i Zadru te gvardijan i župnik u Zadru, Zagrebu i Splitu. Na Papinskome lateranskom sveučilištu u Rimu stekao je 2011. g. naslov magistra pastoralne teologije. Bio je član Provincijske uprave (2005. ‒  2009. i  2011. ‒ 2013.) te provincijal posljednje četiri godine (2017. ‒ 2021.). Prošle tri godine (2017. ‒ 2020.) bio je predsjednik Povjerenstva Hrvatske redovničke konferencije za trajnu formaciju.

Fra Zvonimir Brusač