Franjevci trećoredci glagoljaši

Fra Anto Lukenda diplomirao na Sustavnom studiju duhovnosti u Zagrebu

U subotu 22. svibnja 2021. g. održana je promocija studenata Sustavnoga studija duhovnosti na kojoj je promoviran i fra Anto Lukenda. On je na dotičnome studiju diplomirao radom Papa Franjo: enciklika Laudato sì (O brizi za zajednički dom) pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Jakova Mamića, OCD. Diplomski rad podijeljen je u tri dijela. Prvi dio donosi sažetke i bitne naglaske po poglavljima enciklike. Drugi dio govori o duhu sv. Franje u enciklici, a završni dio posvećen je važnosti enciklike za suvremenu duhovnost.

Na svečanoj dodjeli diploma sudjelovali su provincijski vikar fra Branko Lovrić, provincijski tajnik fra Zvonimir Brusač, odgojitelj bogoslova fra Marko Neretljak i postulant Patrik Mežnarić. Svečanost se održala ispred Duhovnog centra sv. Ivana od Križa koji se nalazi u sklopu svetišta Majke Božje u zagrebačkim Remetama.

Dodjela je započela prikladnom pjesmom i zazivom Duha Svetoga. Uvodni pozdrav i zahvalu održao je izv. prof. dr. sc. Franjo Pogorelec, OCD, istaknuvši da iako velik broj studenata pohađa njihova predavanja, samo nekolicina diplomira, te kako upravo to daje na važnosti ovoj diplomi. U ime svih ovogodišnjih diplomanata predstavnica studenata zahvalila je svim profesorima i svim djelatnicima, a na poseban način tajnici na radu i zalaganju. Nakon završne pjesme uslijedilo je fotografiranje i domjenak koji su pripremili studenti druge godine.