Franjevci trećoredci glagoljaši

Euharistijska slavlja s pukom na Ksaveru

Danas, na IV. vazmenu nedjelju (koja se još naziva i Nedjeljom Dobroga pastira), na Ksaveru je ponovno započelo slavlje euharistije s pukom. Posljednje euharistijsko slavlje s pukom bilo je na Svetkovinu sv. Josipa, zaručnika Blažene Djevice, 19. ožujka ove godine. Od tada do danas, sukladno uputama nadležnih crkvenih i civilnih vlasti, euharistija se slavila u krugu samostanske zajednice, najprije u ksaverskoj crkvi, a potom – nakon potresa koji je pogodio Zagreb i okolicu 22. ožujka – u samostanskoj kapelici. Na takav način su ksaverski fratri, časne sestre i kandidati proslavili i liturgijska slavlja Svetoga vazmenoga trodnevlja.

Sukladno novim smjernicama i preporukama crkvenih i civilnih vlasti ove nedjelje euharistija se ponovno slavi s narodom. Danas su sva euharistijska slavlja na Ksaveru bila u improviziranome liturgijskome prostoru u samostanskoj Dvorani biskupa Srećka. Taj će prostor biti rabljen za bogoštovlje sve do obnove crkve koja se može planirati za dulje vremnsko razdoblje. Tijekom prijepodnevnih sati na euharistiji je bilo sveukupno oko 100 ljudi koji su se – sukladno mjerama opreza – rasporedili u samoj dvorani i izvan nje. Od sljedeće nedjelje euharistijska slavlja u 10 i 11.30 sati slavit će se na ksaverskoj Kalvariji.