Franjevci trećoredci glagoljaši

Druga vazmena nedjelja

Evanđelje: Iv 20, 19-31
Nakon osam dana dođe Isus.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Kad bî uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.« To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.« Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: »Vidjeli smo Gospodina!« On im odvrati: »Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.« I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: »Mir vama!« Zatim će Tomi: »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran.« Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i Bog moj!« Reče mu Isus: »Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!« Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu.

Riječ Gospodnja.

HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE

Slušati ili čitati Sveto Pismo jednom vjerniku nipošto nije dovoljno. Nakana pisca nije samo opisati nešto što su učenici doživjeli, već i poslati određenu poruku koju treba otkrivati. Tako je i s Ivanovim evanđeljem ove nedjelje u kojem pisac želi poslati neke važne upute Isusovim sljedbenicima. Jednu takvu bitnu nakanu nalazimo na kraju današnjeg evanđelja gdje ljubljeni učenik govori: „Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja, koja nisu zapisana u ovoj knjizi. Ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u Imenu njegovu“.

Uz druge važne poruke vjernicima današnji odlomak evanđelja pokazuje nam kako nije lako doći do vjere u uskrsnuće, čak ni onima koji su se s Isusom družili. Pravi nam je primjer u tome Toma, poznat u pučkoj predaji kao sumnjivi Toma. Već i samo ime ovog apostola može biti poruka. Naime, Toma znači Blizanac. Nije zapisano s kim je Toma bio blizanac. Evanđelja spominju braću apostole ali ne i blizance. Možda je to slučajno a možda je Ivan i neku drugu nakanu? Da li je presmiono zaključiti da bi taj blizanac Tomi trebao biti ja ili ti koji ovo čitaš? Ne traži li svatko od nas neke uvjerljivije dokaze, poput Tome, da lakše povjerujemo Isusu Kristu? Napose dokaze za njegovo uskrsnuće kojem događaju nitko nije prisustvovao.

Osvrnimo se i na druge važne poruke ovog evanđeoskog odlomka. Večer je prvog dana u tjednu, dana kad je Isus uskrsnuo, a kojim je započelo novo stvaranje, pa ako hoćete novo doba, nova era. Zaprepaštenost i strah kod učenika kao da su visjeli u zraku. Zabarikadirali su se. U takvom ozračju Uskrsli se stvori u njihovom središtu. Kao da je Ivan žalio reći da se ne treba usredotočiti na Židove koji osudiše Isusa i progone njegove sljedbenike. U središtu treba biti odnos prema Isusu, oslonjenost na njegovu riječ. A Isus im najprije želi mir, smirenost u nutrini. Svaki put kod pokazivanja im želi to. Jedino se u miru može čovjek razumno i trijezno ponašati. Nakon smirivanja situacije Isus im pokazuje da je isti onom kakvog su upoznali družeći se s njim. Jasno je da je to kod njih izazvalo ushićenje i oduševljenje. Tek kad su došli k sebi Isus im daje zadatak nastaviti njegovo djelo, njegovo poslanje koje mu je dao Otac. Da to mogu bolje činiti daje im i snagu svoga Duha, napose za opraštanje grijeha. Nije Isus tako škrt da i nama ne daje svog Duha. Samo je pitanje koliko smo otvoreni da ga primimo, ili bolje reći koliko s Isusom računamo i surađujemo da ga možemo primiti. Što dakle činiti da se to ostvari pokazuje nam ovaj odlomak evanđelja.

Kad se Uskrsli pojavljuje među svojima? Prvog dana, a to će reći u nedjelju. Zatim kad su bili zajedno. Također vidimo zašto Toma nije susreo Uskrsloga. Bio je Isusov učenik ali nije bio u zajednici. Kako nije bio dio zajedništva nije ni mogao povjerovati što su mu govorili njegovi prijatelji o susretu s Isusom. Ovdje možemo vidjeti isto tako da nema individualne vjere, vjere koja se temelji isključivo na odnosu ja – Bog. Vjera se nužno očituje i raste preko zajednice. Zato je važno dolaziti nedjeljom na euharistiju, okupiti se zajedno u čijem je središtu naš Gospodin. Učenicima se javlja jedino u taj dan. Pokazuje nam to opet Toma. Cijeli je tjedan bio s učenicima ali nije povjerovao njihovim riječima. Zanimljivo je kako ga drugi učenici nisu odbacili što im nije povjerovao. S njima je makar je bio bez iskustva s Uskrslim. Tražio je nešto više, nešto opipljivije. Kad se našao u zajednici javlja se opet Gospodin. Scenarij je isti; stvori se među njima, vrata su bila zatvorena, a isto im želi mir. Ovaj put se čini da je to učinio samo radi Tome. Zar opet i ovdje ne možemo u Tomi vidjeti sebe? Preko sumnje i ispitivanja se može roditi vjera koja je ustvari dar Božji. Isusu je važan svaki pojedinac, do svakoga mu je stalo. Tomi je važan identitet Isusov, to znači da je to ista osoba kao i prije smrti. Isus mu nudi da ga opipa i uvjeri se. Toma to ne čini. Dosta mu je bio pogled na Učitelja sa znakovima muke ali i čuti njegovu riječ. Tako postade vjeran, a ne nevjeran. Odriče se onog svoga stava i prihvaća što mu Gospodin kaže. Tomi oslonac u vjeri ne bijaše dodir tijela kako je prije mislio.

Nedjeljno zajedničko slavljenje i nam može pomoći da dođemo do osobnog susreta s Isusom i do vjere u uskrsnuće. Susret s Uskrslim mijenja čovjekove planove i želje tako da kod njega sve više prevladavaju oni Isusovi. Također ovdje možemo zaključiti da nema slave uskrsnuća bez križa i smrti. A ovoga opet nema bez ljubavi koja je Isusa nagnala da to sve podnese i doživi vječnu proslavu kod Oca, kao nagradu za vjernost i ustrajnost u poslanju. To je putokaz nama, Isusovim sljedbenicima, kakav život trebamo provoditi. A na kraju što nam drugo preostaje doli osloniti se na Isusove riječi: „Blaženi koji ne vidješe a vjeruju“!

fra Petar Grubišić TOR

slika: Toma i Uskrsli, Đ. Seder (Kalvarija-Vitez)