Franjevci trećoredci glagoljaši

VI. vazmena nedjelja

Iv 14, 15-21

Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad; doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.«

Riječ Gospodnja.

HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE

»Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim; i veća će od njih činiti jer ja odlazim Ocu«. Ovim riječima završava evanđelje koje smo čuli prošle nedjelje.Isus upućuje ove riječi apostolima; a na poseban način jednom od njih – Filipu.

Prvo čitanje iz Djela apostolskih potvrđuje na jedinstven način Isusove riječi: »Tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim; i veća će od njih činiti …«
»U one dane: Filip siđe u grad samarijski i stade im propovijedati Krista. Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio slušajući ga i gledajući znamenja koja je činio. Doista, iz mnogih su opsjednutih izlazili nečisti duhovi vičući iza glasa, a ozdravljali su i mnogi uzeti i hromi. Nasta tako velika radost u onome gradu«. Filip, koji je želio susret s Bogom licem u lice već ovdje na zemlji postaje oruđe u Božjim rukama. Propovijedao je Krista i činio razna znamenja, kao što su to činili i ostali apostoli.

Ali kako je došlo do tog silovitog obrata, ne samo kod Filipa već i kod ostalih apostola?Odgovor je: uskrsli Krist – put i istina i život.
Uskrslog Krista propovijedaju oni koji su na Veliki petak bili izgubljeni, oni koje je Veliki petak strovalio u ponor nevjere, oni koji su se na Veliki petak borili za ono malo života što im je ostalo. I današnje evanđelja govori o duhovnom obratu: »Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek«. Branitelj – Duh Sveti očitovat će se u životu apostola sve do te mjere da na koncu polažu svoj život poradi Krista. Ali uvjet za primanje Duha Svetoga je – ljubav: »Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati«. Drugim riječima, Božja ljubav se želi očitovati u svakom ljudskom srcu.
S druge strane, dolazi i Isusovo upozorenje da Božju ljubav ne može primiti svijet koji je zatvoren za Boga: »Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje«.

Stoga su nam uvijek važni svjedoci Božje ljubavi, kao što su to sveci, preko kojih se ljubav Božja očituje u svijetu. Upravo je život Majke Terezije 20. stoljeću bio znak očitovanja Božje ljubavi svijetu u kojem je vladala neizmjerna glad za istinskom ljubavi.Naime, povodom četrdesete obljetnice osnivanja Ujedinjenih naroda organizirana je proslava, a Majka Terezija je bila počasna gošća. Tom je prigodom pred izabranom publikom diplomata, političara i poduzetnika prikazan prvi film posvećen životu Majke Terezije. Film je završio i Majka Terezija se uputila prema govornici, a cijela se sala digla na noge i otpratila je pljeskom.
Glavni tajnik UN-a obratio se sada već povijesnim riječima: “Predstavljam vam najmoćniju ženu na svijetu.” A kakva je bila reakcija Majke Terezije? O tome je pričala jednom svećeniku: “Bilo je prekrasno u New Yorku. Svi su molili u sali u kojoj se nikada prije nije molilo. Poručila sam im: ‘Ova hvalevrijedna organizacija nastala je prije četrdeset godina zbog očuvanja mira u svijetu. Mir nije zavladao. Pomolimo se zajedno Onome koji jedini može ovome svijetu osigurati mir’.
Zatim sam svima podijelila papiriće s jednostavnom molitvom sv. Franje i predvodila molitvu jednom jedinom i istinitom Bogu. Nije li to čudesno?”
I mi smo pozvani posvjedočiti Božju ljubav, jer kršćaninov cilj nije postati „savršen čovjek“, nego jedno s Bogom.

fra Kristijan Kovačević TOR